Over deze website

De evenementenwebsite laat toe om zich via een persoonlijke login in te schrijven voor de activiteiten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

In de Kalender welzijn op het werk worden opleidings- en bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs, vertrouwenspersonen en arbeidsgeneesheren opgenomen. Die activiteiten worden georganiseerd door de FOD en door andere instellingen.

Meer informatie over de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg vindt u op http://werk.belgie.be.