Supervisie vertrouwenspersoon: deontologie en beroepsgeheim

Organizer: 
NCOI Learning
Activité: 
Vorming
Date: 
Thursday 27/05/2021 - 09:00 to 12:30
Price: 
324 euro €
Location: 
Virtual Classroom - Online
België
BE
Accessibilité: 
Iedereen
Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen. Uw opdracht als vertrouwenspersoon zit sterk verankerd binnen een wettelijk kader. Het beroepsgeheim is van kracht. Daarnaast moet u als de vertrouwenspersoon ook deontologische afwegingen maken. Tijdens deze supervisie zoomen we in op de deontologie en het beroepsgeheim. U krijgt diepere inzichten in de deontologische regels. Na de opleiding (h)erkent u deontologische issues sneller en weet u hoe u ze efficiënt aanpakt. U leert ook hoe u effectiever omgaat met de verschillende petten die u binnen uw onderneming draagt.

Programma

Praktijkcases aangebracht door de deelnemers en de lesgever vormen de hoofdbrok van deze supervisie. Via de cases worden de deontologische grenzen afgetast.

Onderstaande thema’s vormen de fundamenten voor de casebespreking:

Psychosociaal welzijnsbeleid en definitie van psychosociale risico’s

Actoren binnen het welzijnsbeleid en de rol van de vertrouwenspersoon

Beroepsgeheim en deontologie