Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

Februari 2022

 1. In dit webinar gaat men kijken hoe de groene sectoren staan ten opzichte van veiligheid en welzijn, en hoe men daarin kan leren van de verschillende partijen. Arbeidsongevallen, beroepsziekten, controles... termen die bij velen de haren doen rijzen maar daarom niet minder aandacht verdienen, integendeel. Tijdens dit webinar werpen
 2. Als vertrouwenspersoon faciliteer je de dialoog tussen de betrokken partijen op een neutrale en onpartijdige manier. Geen gemakkelijke opdracht! Want je beweegt jezelf tussen de belangen, motieven en gevoelens van de betrokken partijen. Tijdens deze workshop ontdek je de dynamiek van relationeel leed en toets je af in welke gevallen een
 3. UCLL organiseert sinds 1999 de specialisatiemodule niveau 1, volledig volgens de wettelijke vereisten bepaald in de codex, boek II, titel 4. De aanvullende vorming voor preventieadviseurs is modulair opgebouwd en bestaat uit 2 modules; de multidisciplinaire basismodule en de specialisatiemodule niveau 1. Het opleidingsprogramma wordt
 4. Al onze bijscholingen zijn van toepassing voor de preventieprofielen van Niveau III tot Niveau I. Alsook zijn ze bestemd voor zowel grote als kleine of middelgrote ondernemingen. Programma: Klimaat en luchtverversing : Gezonde lucht is een essentieel element voor onze gezondheid. Er zijn echter tal van factoren die onze luchtkwaliteit
  Online
 5. Ben je geïnteresseerd in welzijn op het werk? In dit webinar word je geïnformeerd over de nieuwe regelgeving inzake bedrijfsbezoeken en beleidsadvies. Deze regelgeving moet er voor zorgen dat werkgevers beter ondersteund en begeleid worden in de stapsgewijze opzet en uitrol van een doeltreffend welzijns- en preventiebeleid. Doelstellingen
  Online
 6. Le bien-être au travail vous intéresse ? Dans ce webinaire, vous serez informé des nouvelles réglementations concernant les visites d'entreprises et les avis stratégiques. Ces réglementations devraient garantir que les employeurs sont mieux soutenus et guidés dans chaque étape de la conception et du déploiement d'une gestion efficace du
  Online
 7. Programma Het jaarverslag is een verslag over de werking en de activiteiten van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, tijdens het voorafgaande jaar. Dit verslag dient jaarlijks te worden opgemaakt en worden gefinaliseerd voor 1 april van het daaropvolgende kalenderjaar. De wetgever legt de inhoud van het jaarverslag