Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

Maart 2022

 1. De wetgeving over ruimtelijke ordening en stedenbouw wordt alsmaar complexer. Als veiligheids- of milieuverantwoordelijke weet je dat de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning geïntegreerd zijn in de nieuwe omgevingsvergunning. Sinds 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning ook op gemeentelijk niveau van toepassing. Daarnaast
 2. Als preventieadviseur dient u steeds op de hoogte blijven van de wettelijke verplichtingen en wijzigingen op het vlak van preventie en bescherming. Tijdens de bijscholing zoomen we in op de laatste evoluties zodat u uw preventiebeleid kunt actualiseren én optimaliseren. Al onze bijscholingen zijn van toepassing voor de preventieprofielen
  Online
 3. L'analyse des risques, qu’est la base sur laquelle repose tout l'ensemble, ça tient ou ça tombe avec. Comment parvenir à une bonne analyse des risques ? Des listes de contrôle ? Des modèles spécifiques ? DEPARIS ? Quelle que soit la voie choisie, elle ne peut se faire que de manière participative. Travailler ensemble avec les acteurs et
  Online
 4. Deze opleiding geeft je alle kennis die nodig is om de leden van de hiërarchische lijn (HL) bewust te maken van hun taken en verantwoordelijkheden. Welke impact heeft de hiërarchische lijn op medewerkers met betrekking tot veiligheid? Hoe verhoog je hun betrokkenheid? Hoe zorg je ervoor dat leidinggevenden belangrijke veiligheids- en
 5. In deze supervisie ligt de focus op het beter hanteren en verwerken van de informatie doorheen de interventies. Je leert hoe je als vertrouwenspersoon een goed onderbouwd advies geeft en de interventie foutloos uitvoert. Sinds 1 september 2014 moeten vertrouwenspersonen jaarlijks een supervisie volgen waar ze de vaardigheden die ze nodig
 6. Heb jij alle veiligheidsrisico's van je bedrijf in kaart? Neem jij de juiste veiligheidsmaatregelen? Spring je wel efficiënt om met de aanwezige resources in het bedrijf? Tijdens deze module ontdek je de fundamenten voor een duurzaam veiligheidsbeheer. Je maakt kennis met onderbouwde theorieën met betrekking tot safety management, de
 7. Deze module loodst je door de verschillende artikels en bijlagen van de machinerichtlijn. Definities worden verklaard, essentiële eisen toegelicht en op te leveren documenten doorgesproken. Na deze module ken je de ins en outs van de wetgeving, ook in bijzondere gevallen. Deze module is een onderdeel van het langlopende traject 'Certified
 8. Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er loeren tientallen risico’s om de hoek. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een nakende burn-out door torenhoge werkdruk enz. Als vertrouwenspersoon moet je actief luisteren en krachtig bemiddelen. Want
 9. Kom jij in contact met elektrische installaties? Wil jij jouw attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5 behalen? Voor deze opleiding is het leslokaal uitgerust met installaties en hulpmiddelen zodat deelnemers praktisch kunnen oefenen. De opleiding duurt 2 dagen. Er zijn verschillende data en locaties mogelijk!
 10. De risicoanalyse is de basis waarop een heel gegeven steunt, mee staat of zelfs valt. Dus hoe kunnen we tot een goede analyse komen? Checklisten? Specifieke modellen? DEPARIS? Welke methode we ook gebruiken, een correcte risicoanalyse kan alleen tot stand komen op participatieve wijze. Samenwerkend met de actoren en andere betrokkenen
  Online
 11. Veiligheidssystemen hebben een impact op heel jouw bedrijf. Een goed veiligheidsbeheer vergroot niet alleen de veiligheid binnen jouw onderneming maar verstevigt ook jouw concurrentiepositie. Het verlaagt immers niet enkel de risico's op arbeidsongevallen, maar helpt je ook om de financiële en andere bedrijfsrisico's te beheersen. Je kent
 12. Op 22 maart 2022 organiseert het Provinciaal Comité Limburg voor de Bevordering van de Arbeid een studienamiddag met als thema "Covid-19, een uitdagende toekomst voor de werkgever". Sinds maart 202 bevinden we ons in een andere wereld waarin Covid-19 een belangrijke rol speelt. Wendbaarheid van individuen en organisaties kwam nog meer op
 13. Waar bots je op in je organisatie? Waar ben je fier op? Op welke hulpbronnen doe je zoal beroep? Deel het met je collega’s en leer van hun ervaringen! Tijdens deze intervisie kan je samen met andere preventieadviseurs stilstaan bij je rol, de moeilijkheden en mogelijkheden waar jij mee te maken krijgt in jouw organisatie. Collega
  Online
 14. De voordelen en het belang van aanrijdbeveiliging hoeven in principe geen uitleg meer. Maar toch … wat is een goede aanrijdbeveiliging en hoe veilig is dit alles ? Tijdens dit studiemoment krijg je wat meer toelichting over de praktijkcode in deze materie. We maken je wegwijs in de ondersteunende documenten die reeds voorhanden zijn met
 15. Risicoanalyse is een essentieel onderdeel van de machinerichtlijn. Ze wordt uitgevoerd voordat een machine een CE-markering krijgt. Ook de wetgeving arbeidsveiligheid verplicht een beoordeling van de risico's op het werk, met als doel een efficiënte risicobeheersing in de onderneming op te zetten. Machines en installaties maken een
 16. Webinar - Het Belgisch luik van de Europese Inspectiecampagne van SLIC over de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA)

  We nodigen u uit om u aan te melden voor het webinar “Het Belgisch luik van de Europese Inspectiecampagne van SLIC over de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA)” dat het Belgisch Focal Point organiseert binnen het kader van de EU-OSHA campagne “Gezond werk: verlicht de last!” op donderdag 24 maart 2022. Tussen half maart 2022
  Type evenement
 17. Kom jij in je onderneming in aanraking met intern verkeer? Wil je graag de verschillende weggebruikers scheiden om mogelijke schade en ongevallen te voorkomen? En heb je hulp nodig bij een goed en transparant verkeersplan, ondersteund door verkeersvoorschriften? Schrijf je dan snel in! Deze opleiding gaat door op verschillende locaties op
 18. De voorbije 2 jaar moesten heel wat werknemers en organisaties zich noodgedwongen anders organiseren dan voorheen. De bestaande werkwijzen werden in snel tempo aangepast naar tijds- en plaatsonafhankelijk werken met als doel de activiteiten te kunnen verder zetten. Nu de pandemie stilaan lijkt af te nemen, is het tijd voor een evaluatie
  Online
 19. Het Provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen organiseren op vrijdag 25 maart 2022 een studienamiddag met als thema 'Anders Werken/Telewerk'. De voorbije 2 jaar moesten heel wat werknemers en organisaties zich noodgedwongen anders organiseren dan voorheen. De bestaande werkwijzen werden
  Online
 20. Als preventieadviseur dient u steeds op de hoogte blijven van de wettelijke verplichtingen en wijzigingen op het vlak van preventie en bescherming. Tijdens de bijscholing zoomen we in op de laatste evoluties zodat u uw preventiebeleid kunt actualiseren én optimaliseren. In deze opleiding leert u om : - De mechanismen van de mentale
  Online
 21. Ben je een officieel aangestelde vertrouwenspersoon? Wil je deel uitmaken van het lerend en ondersteunend netwerk voor vertrouwenspersonen? En krijg je graag hulp bij je taken? Schrijf je dan zeker in voor 1 van onze webinars!
  Online
 22. Als preventieadviseur probeer je dagelijks proactief bij te dragen aan een veilige werkomgeving. Waar je allerminst op wacht is dan ook een ernstig arbeidsongeval. Maar stel dat je hier toch mee te maken krijgt, dan is het belangrijk om hierop goed voorbereid te zijn en te weten welke verplichtingen je hebt te vervullen. In deze webinar
  Online
 23. Dankzij een doeltreffend en transparant documentenbeheersysteem kan je als preventieadviseur tijd vrij maken voor het 'echte' preventiewerk! Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leer je dan ook hoe je snel en efficiënt te werk kan gaan bij de verdere uitbouw van het documentenbeheer. Hierbij wordt de link gelegd naar de
 24. Een interne audit is een belangrijk instrument om de doeltreffendheid van een managementsysteem te meten en om na te gaan of de vereiste procesdoelstellingen worden gehaald. Gebeurt in de praktijk wat er in het systeem werd afgesproken en vastgelegd? En welke aspecten kunnen worden geoptimaliseerd? Deze opleiding geeft je inzicht in de
 25. Hybride werken heeft een blijvende impact op de toekomst en kantoorinrichting. Laat je inspireren door interessante toepassingen uit bedrijven, ontmoet opnieuw je collega's en schrijf je hier in! Programma 10:10 Welkom 10:40 Uitdaging van hybride werken. Een Europees antwoord. Laura Nurski, Brueghel 11:20 Hybride werken bij de Vlaamse
 26. Kom jij wel eens in contact met mobiele arbeidsmiddelen? Wil je meer inzicht in de dagelijkse risico's hieromtrent? En ken jij de reglementaire bepalingen? Het intern transport is het verplaatsen, vervoeren en verhandelen van goederen of personen op een bedrijfsterrein of binnen in een bedrijfsgebouw op een efficiënte en effectieve manier
 27. Kom jij wel eens in contact met mobiele arbeidsmiddelen? Wil je meer inzicht in de dagelijkse risico's hieromtrent? En ken jij de reglementaire bepalingen? Het intern transport is het verplaatsen, vervoeren en verhandelen van goederen of personen op een bedrijfsterrein of binnen in een bedrijfsgebouw op een efficiënte en effectieve manier
 28. Omwille van de COVID-19 crisis hebben heel wat werknemers en organisaties zich noodgedwongen anders moeten gaan organiseren dan voorheen. Telewerken is nu niet meer weg te denken uit het huidige organisatiebeleid. Dit webinar gaat in een eerste luik in op de vigerende wet- en regelgeving m.b.t. telewerk. Met welke belangrijke punten dien
  Online