Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

April 2022

 1. Benieuwd met welke hindernissen preventieadviseurs te maken hebben bij het implementeren van veiligheidsprogramma's en hoe "werken met derden" in de praktijk wordt toegepast binnen Spie Belgium? Klaar om opnieuw fysieke activiteiten bij te wonen? Schrijf je dan snel in! In samenwerking met SPIE en ESQ Solutions Tijdens deze studieavond
 2. Het uitvoeren van risicoanalyses op de werkvloer is de basis van elk preventiebeleid. Het doel van een risicoanalyse is het identificeren van de verschillende taken per functie/werkpost en een inschatting maken van gevaren en risico's die eraan verbonden zijn. Op basis van de risicoanalyse formuleer je dan de gepaste
 3. NBN EN 689:2018 Blootstelling op de werkplek - Meting van blootstelling door inademing aan chemische agentia - Strategie voor het testen van de naleving van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling De nieuwe Europese standaard EN 689 voor ‘het beoordelen van de blootstelling aan chemische stoffen in de werkplekatmosfeer en toetsing
 4. In het kader van de machinerichtlijn is een technisch kader van honderden geharmoniseerde normen geschreven. Wanneer je aan deze normen voldoet, heb je het wettelijke vermoeden van overeenstemming met de richtlijn. Het is dus essentieel om deze normen te kennen en er mee te kunnen werken. Tijdens deze module maak je je vertrouwd met de
 5. Het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid en Departement Onderwijs en Vorming organiseren op vrijdag 22 april 2022 een studienamiddag met als thema Chemicaliën op school Als leerkracht chemie, natuurwetenschappen, STEM of … geef je les over chemische stoffen. Je gebruikt ze niet enkel, je dient ze ook
 6. In deze opleiding maken we leden van de hiërarchische lijn bewust van het belang van een geïntegreerd welzijnbeleid binnen hun organisatie. Zowel het wettelijk kader als de rol en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren komen aan bod. Hierbij vertalen we de wetgeving in praktische tools. Doelstelling Verwerven van kennis en
 7. Na bijna 2 jaar van gedwongen inactiviteit komt Prebes West-Vlaanderen bij jullie terug met een knaller van een studiedag rond ventilatie, teneinde de kwaliteit van de binnenlucht in onze werkplaatsen te garanderen. We presenteren een uitgebreid programma met topsprekers waarvan meerderen ook lid waren van de 'Taskforce Ventilatie en
 8. De ISO11228-1 norm rond het manueel tillen en dragen van lasten heeft eind 2021 een update gekregen. Deze gratis webinar licht de wijzigingen toe in de nieuwe versie: snelle screeningsvragen en een uitbreiding van de NIOSH methode. Hou je kennis van ergonomie up to date en schrijf je hier in!
  Online
 9. Op 2 mei 2019 verscheen het KB binnenlucht. Ken je de nieuwigheden al? Als preventieadviseur is het immers belangrijk dat je de juiste risicoanalyse maakt en maatregelen neemt voor een gezond binnenmilieu. En dat is precies wat je in deze opleiding leert. Ze komt dan ook in aanmerking voor de verplichte bijscholing voor preventieadviseurs
 10. Wat zijn de basisprincipes van een geïntegreerd verkeerspreventiebeleid? Welke stappen moet je volgen om een beleid op sporen te zetten? Hoe kan je ongevallen voorkomen in het woon-werktraject? Het stijgend aantal verkeersongevallen is voor steeds meer ondernemers een reden om werk te maken van een aangepast preventiebeleid. Doelgroep
 11. Elke werkgever is verplicht om een intern noodplan op te stellen voor de bescherming van de werknemers, rekening houdend met de resultaten van de risicoanalyse. De veiligheid van werknemers én bezoekers is uiteraard van groot belang. Ken je de preventieverplichtingen inzake brandpreventie? In deze opleiding leer je een brandrisicoanalyse
 12. De pandemie en de (verplichte) voorzorgsmaatregelen zorgen ervoor dat het psychosociaal welzijn bij werknemers meer aandacht verdient en krijgt. Tegelijkertijd maken de pandemie en de maatregelen het moeilijker om je rol van vertrouwenspersoon goed op te nemen. Tijdens deze supervisie ontdek je hoe je als vertrouwenspersoon je opdrachten
 13. De Key Indicator Method of kortweg KIM tools zijn handige werkbladen om ergonomische risicoanalyses van een werkpost te maken. Tijdens deze sessie worden de vernieuwde (2019) versies in de praktijk toegelicht bij Atlas Copco Airpower NV te Wilrijk. Achteraf kunnen de deelnemers genieten van een broodjeslunch en hun ervaringen delen. In
 14. Brandbestrijding is de laatste stap in een brandveiligheidsbeleid en toch is dit net het onderdeel waar bedrijven vooral op inzetten. Door te focussen op brandpreventie neemt de veiligheid toe en bespaar je kosten. Ook het nieuwe KB brand trekt duidelijk de kaart van de brandpreventie en niet die van de brandbestrijding. Het is essentieel
 15. Het 'omgevingsvergunningsdecreet' is sinds 23 februari 2017 (gedeeltelijk) in voege getreden. Op Vlaams en Provinciaal niveau zijn de milieu-, stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen geïntegreerd in 1 nieuwe omgevingsvergunning. De administratieve last voor nieuwe (grote) projecten is vereenvoudigd. Tijdens dit webinar ontdekt u hoe
 16. Alsmaar meer medewerkers kampen met fysieke klachten. Dat leidt tot werkverlet en absenteïsme. Een aangepaste werkplaats waar ingezet wordt op ergonomie, kan helpen om fysieke klachten en dus werkverlet te voorkomen. Tijdens deze praktijkgerichte opleiding ga je echt aan de slag met ergonomische analysetechnieken. Je leert hoe je de
 17. Functionele veiligheid is een belangrijk onderdeel bij het ontwerpen en samenbouwen van machines. Zo moet de betrouwbaarheid van besturingssystemen worden aangetoond. In deze module ga je dieper in op het bepalen van performance level en SIL, het ontwerpen van controlefuncties met een veiligheidskarakter en het valideren van het resultaat
 18. Risicoanalyses zijn het nieuwe toverwoord. Maar hoe begin je eigenlijk aan duurzaam risicobeheer? Welke technieken en methoden zijn er en hoe pas ik deze toe? En dan is er reactief en proactief risicobeheer: hoe maak ik de link? Hoe ver staat mijn bedrijf en hoe krijg ik iedereen warm om tijd te investeren in pragmatisch risicobeheer
 19. Je omgeving heeft vaak een grote invloed op je gezondheid. En dit geldt zeker op de werkvloer! Niet alleen de collega's, maar ook de bedrijfscultuur, de fysieke omgeving,... hebben een niet te onderschatten rol op je levensstijl. Als onderneming is het belangrijk om hier aandacht aan te schenken en een gezondheidsbeleid uit te werken. Je
  Online
 20. Risicoanalyses zijn het nieuwe toverwoord. Maar hoe begin je eigenlijk aan duurzaam risicobeheer? Welke technieken en methoden zijn er en hoe pas ik deze toe? En dan is er reactief en proactief risicobeheer: hoe maak ik de link? Hoe ver staat mijn bedrijf en hoe krijg ik iedereen warm om tijd te investeren in pragmatisch risicobeheer
 21. Vervoer jij materialen over de openbare weg of het bedrijfsterrein? Wil je graag duidelijkheid in de regel- en wetgeving van ladingzekering? En heb je nood aan tips om het kantelen van ladingen te voorkomen? Schrijf je dan zeker in voor deze opleiding! Doelgroep: Preventieadviseurs van bedrijven waar regelmatig materialen over de openbare