Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

Mei 2022

 1. Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, competenties en vaardigheden verder aan te scherpen. Deze opleiding of supervisie richt de aandacht op deontologie en beroepsgeheim en hoe er in de praktijk mee om te
 2. Wanneer een werknemer je toevertrouwt dat de gedragingen van ander op de werkvloer niet door de beugel kunnen, weet jij dan hoe gepast te reageren? Welk advies geef je, wie is verantwoordelijk voor wat, wat zijn de interne en externe actiemiddelen, wat is de recente rechtspraak...? In dit webinar de antwoorden! Doelstellingen Na dit
  Online
 3. Als preventieadviseur moet je advies geven over elektrische installaties en over de indienststelling van hoog- en/of laagspanningsinstallaties. Heb je vandaag voldoende bagage over elektriciteit om een gefundeerd advies te geven? Tijdens deze opleiding ontdek je alles wat je moet weten om een veiligheidsadvies over elektrische
 4. Het technische dossier bevat het bewijs van conformiteit met de richtlijn. Hiertoe dienen een aantal documenten aanwezig te zijn. Tijdens deze module ontdek je de verschillende mogelijkheden tot conformiteit aan de hand van een voorbeeld van een technisch dossier. Ook andere toepasselijke richtlijnen die relevant zijn, zoals ATEX 114, de
 5. Wil je graag begrijpen hoe een ongewenste gebeurtenis in jouw bedrijf is kunnen ontstaan? En hoe je kan voorkomen dat het zich nog eens voordoet? Om vervolgens correcte en gepaste preventiemaatregelen voor te stellen? Deze opleiding onderzoekt niet enkel ongevallen met (ernstig) letsel, maar ook ongevallen met materiële schade
 6. Heel wat keuringen zijn wettelijk verplicht. Is het plannen, voorbereiden en opvolgen van wettelijke keuringen één van jouw taken? Heb je nood aan informatie en praktische tips om de planning en de opvolging vlot te laten verlopen? Dan is deze opleiding iets voor jou!
 7. Heel wat keuringen zijn wettelijk verplicht. Is het plannen, voorbereiden en opvolgen van wettelijke keuringen één van jouw taken? Heb je nood aan informatie en praktische tips om de planning en de opvolging vlot te laten verlopen? Dan is deze opleiding iets voor jou! Doelgroep: Werknemers die in hun bedrijf instaan voor de opvolging van
 8. Tijdens deze module presenteer je je case voor een jury en beantwoord je de gestelde vragen. Je hoort ook de cases van de andere deelnemers, waardoor je een enorme schat aan praktijkkennis verkrijgt en vragen beantwoord ziet. Het volledige traject afgewerkt en je case met succes afgerond? Dan ontvang je na deze module het 'Certificaat
 9. Programma 8:30 Ontvangst met koffie 9:00 Welkom 9:15 Beleidsplan Mentaal Welzijn - Mélanie Straetmans, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FR) 9:45 Re-integratie vanuit het perspectief van de interne arbeidsarts - I. Mahy, A. Van Outryve, K. Van Hoof, VVIB-AMTI (NL) 10:30 Koffiepauze 10:45 Project ‘Bewegen op verwijzing’-
 10. Netwerk- en intervisiesessie voor vertrouwenspersonen

  Op 12 mei en 20 juni 2022 organiseert de AD Humanisering van de arbeid van de FOD Werkgelegenheid netwerk- en intervisiesessies voor vertrouwenspersonen. De uitgelezen kans om als vertrouwenspersoon onderlinge ervaringen uit te wisselen en te bespreken. Beide sessies gaan door in het gebouw van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
 11. Tijdens deze opleiding ontdek je in een halve dag welke verplichtingen je moet naleven met betrekking tot koelinstallaties en wat je mag verwachten tijdens een controle van de milieu-inspectie. Verordening 517/2014 is ondertussen al even van toepassing en de controles op de koelinstallaties door de milieu-inspectie zijn opgestart. In deze
 12. Tijdens deze studieavond wordt in een eerste deel uitgelegd waar je op de Prebes website nuttige sjablonen en documenten kan terugvinden om te gebruiken op de werkplaats. Er wordt ook stilgestaan bij hoe je veiligheidsvoorschriften kan toepassen op een heftruck. In een tweede deel breng je een bezoek aan het nieuwe kenniscentrum van TVH
 13. In deze opleiding staan we stil bij hoe je met emoties van jezelf en anderen omgaat, hoe je (emotioneel) reageert op bepaalde situaties en hebben we het over je ‘empatisch vermogen’. Als vertrouwenspersoon zijn de vaardigheden die onder “emotionele intelligentie” vallen bijzonder belangrijk, niet alleen voor hoe je je rol als
 14. Deze opleiding bereidt je via een praktijkgerichte aanpak voor op de implementatie van e-learning binnen je bedrijf. Dankzij deze opleiding leer je op een efficiënte en didactisch verantwoorde manier e-learning modules opstellen die hun steentje bijdragen aan de leercultuur in jouw organisatie. Je doorloopt het volledige proces: van idee
 15. Het Provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid organiseert op donderdag 19 mei 2022 een infoavond met als thema Anderstalige werknemers en derden op de werkvloer Veilig laten starten van anderstalige en/of nieuwe werknemers is belangrijk, een goed onthaal en begrijpbare instructies zijn hierbij onmisbaar om deze
 16. Webinar over proces-gegenereerde agentia (Roadmap on Carcinogens)

  Proces-gegenereerde agentia komen vaak voor als ongewenst bijproduct van arbeidsprocessen. Deze specifieke agentia vereisen extra aandacht omdat ze geen ‘etiket’ hebben en er geen enkele referentie is naar deze carcinogene agentia in Veiligheidsinformatiebladen. Hierdoor worden ze vaak vergeten in de risico-evaluatie op het niveau van de
  Type evenement
 17. Is je doel als preventieadviseur om de impact van én het aantal agressie situaties te verminderen? Wil je graag acties ondernemen ter preventie van agressie? En weet je hoe je een gedragscode en agressiebeleid opmaakt? Als preventieadviseur heb je een belangrijke rol in de preventieve aanpak van agressie binnen je organisatie. Je vormt
 18. Wie regelmatig samenwerkt met anderen, merkt al gauw dat mensen verschillende voorkeuren hebben om te denken en te handelen. Dit kan leiden tot verkeerde percepties, spanningen, miscommunicatie. En het kan ervoor zorgen dat de samenwerking niet optimaal verloopt. Als we meer inzicht krijgen in elkaars gedrag, sterktes en valkuilen, kunnen
 19. Risico-, stakeholder- en compliancemanagement helpen een organisatie om strategie en beleid te bepalen en dit te vertalen naar de juiste operationele activiteiten en een beheerste bedrijfsvoering. In mei 2021 is 'de nieuwe HLS' gepubliceerd, de Harmonized Structure (HS). Deze 'HS' wordt in alle nieuwe en toekomstige ISO
  Online
 20. Veiligheid wordt vaak benaderd vanuit een crisissfeer. Pas als er iets misgaat in de organisatie, wordt veiligheid plotseling een hot item. Het is niet verwonderlijk dat werknemers veiligheid vaak als betuttelend en negatief ervaren ... Een al te theoretische invalshoek maakt het bovendien moeilijk om de uiteindelijke gebruikers
 21. Werken met onderaannemers en uitzendkrachten? Daarbij is het belangrijk dat je de verplichtingen kent, voor beide partijen. Want wie staat bijvoorbeeld in voor de veiligheid van derden? Ben jij aansprakelijk voor hun fouten? En welke controles of inspecties staan je te wachten? In deze opleiding fris je eerst kennis van de wetgeving op
 22. In een goede veiligheidscultuur zijn medewerkers - van management tot werkvloer, zich bewust van risico’s, gewenst gedrag, benodigde kennis en vaardigheden die gelden binnen de organisatie. Het is daarom belangrijk dat medewerkers de risico’s van hun werk kennen, weten hoe ze veilig en gezond moeten werken en dit zo ook daadwerkelijk
 23. Biostoom Beringen is een dochter van Bionerga NV, die instaat in voor de afvalverwerking afkomstig van de provincie Limburg en de stad Diest. Bionerga NV beheert drie verbrandingsinstallaties (Beringen, Oostende en Houthalen-Helchteren) en vijf composteerinstallaties in Limburg (Bilzen, Houthalen, Maasmechelen, Pelt en Sint-Truiden). De
 24. Zowel voor de beginnende als voor de meer ervaren preventieadviseur is het niet altijd evident om de theorie om te zetten naar de praktijk. Dit is dikwijls moeilijker dan gedacht. Daarom nodigt Prebes Limburg jullie uit voor een back-2-basic waarin volgende onderwerpen aan bod komen: risicoanalyse psychosociale aspecten, aankoopbeleid en