Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

Juni 2022

 1. Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er loeren tientallen risico’s om de hoek. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een nakende burn-out door torenhoge werkdruk enz. Als vertrouwenspersoon moet je actief luisteren en krachtig bemiddelen. Want
 2. In deze supervisie ligt de focus op het beter hanteren en verwerken van de informatie doorheen de interventies. Je leert hoe je als vertrouwenspersoon een goed onderbouwd advies geeft en de interventie foutloos uitvoert. Sinds 1 september 2014 moeten vertrouwenspersonen jaarlijks een supervisie volgen waar ze de vaardigheden die ze nodig
 3. Ergonomie is mensgericht ontwerpen en dat geldt voor zoveel mogelijk mensen: man/vrouw, jong/oud, met/zonder beperking,… Inclusieve ergonomie draagt immers bij tot werkbaar werk. Ontmoet opnieuw je collega's op deze interactieve studiedag en schrijf je hier in! Programma 08:45 Onthaal Park Inn Hotel (station Brussel Zuid) 09:00
 4. De sectorale voorwaarden van VLAREM II die de opslag en het gebruik van gevaarlijke producten regelen, bevatten heel wat gedetailleerde voorschriften, maar bij de toepassing ervan worden bedrijven toch vaak geconfronteerd met vragen: Hoe moet ik het verplichte register van de opgeslagen hoeveelheden opbouwen? Waar moet ik op letten in de
 5. Tijdens deze praktijkgerichte halve dag word je eerst door een erkende VR-deskundige geïnformeerd over de bijkomende wettelijke verplichtingen en procedures als je bedrijf onder het toepassingsgebied van de Seveso III-richtlijn valt of komt te vallen, met hierbij ook het onderscheid in verplichtingen tussen een lagedrempelinrichting en
 6. De pandemie en de (verplichte) voorzorgsmaatregelen zorgen ervoor dat het psychosociaal welzijn bij werknemers meer aandacht verdient en krijgt. Tegelijkertijd maken de pandemie en de maatregelen het moeilijker om je rol van vertrouwenspersoon goed op te nemen. Tijdens deze supervisie ontdek je hoe je als vertrouwenspersoon je opdrachten
 7. In deze praktische en interactieve opleiding leer je hoe je een efficiënt en aangepast securitybeleid opstelt en implementeert, zonder daarbij klanten en medewerkers uit het oog te verliezen. De 'General Data Protection Regulation' vraagt van organisaties in de volgende jaren heel wat inspanningen inzake gegevensbescherming. In deze
 8. Werk je in besloten ruimtes? Of maak je deel uit van de interventieploeg? Word je wel eens omringd door gevaarlijke stoffen? Of kom je regelmatig in contact met giftige rook? Giftige rook of gevaarlijke gaswolken deren niet zolang gezorgd wordt voor goede beschermende kleding en de mogelijkheid om onafhankelijk van de gevaarlijke omgeving
 9. Traditioneel organiseert Prebes Vlaams-Brabant & Brussel jaarlijks een netwerkevent om het nieuwe jaar in te zetten. Covid gooide de laatste jaren roet in het eten. Na het zeer succesvol event van 2020 kunnen we nu terug aanknopen met dit initiatief. Wat mag je verwachten? Ook nu zullen we aandacht besteden aan de verander(en)de wetgeving
 10. Wat doe je wanneer een medewerker geconfronteerd wordt met een ingrijpend verlies? Vaak zitten zowel de medewerker zelf als de collega's met heel wat vragen: mogen we de collega contacteren? Moeten we ernaar vragen, of net niet? Waar moet rekening mee gehouden worden? In deze opleiding krijg je handvaten aangereikt voor het omgaan met
 11. Wat doe je wanneer een medewerker geconfronteerd wordt met een ingrijpend verlies? Vaak zitten zowel de medewerker zelf als de collega's met heel wat vragen. Mogen we de collega contacteren? Moeten we ernaar vragen, of net niet? Waar moet rekening mee gehouden worden? In deze opleiding krijg je handvaten aangereikt voor het omgaan met
  Online
 12. Ben jij actief in preventie, welzijn, gezondheid of milieu? Dan is de Prenne wat je nodig hebt! Op dit evenement kan je netwerken, opleidingen volgen en een bezoekje brengen aan de vakbeurs, de Commerial Corner. Deze editie gaat door in Ter Elst (Antwerpen)
 13. Feesteditie: dienst grootkeukenhygiëne bestaat 30 jaar! Studiedag donderdag 16 juni 2022 in het Provinciehuis Antwerpen Onze dienst grootkeukenhygiëne bestaat 30 (+2) jaar. Al die jaren van duizenden bezoeken, kilometers beeldmateriaal, miljoenen temperatuur-metingen, mogen niet onopgemerkt voorbijgaan. We geven een terugblik op vele
 14. In realiteit wordt er niet zoveel alcohol en andere drugs gebruikt op de werkvloer zelf, eerder net voor de aanvang van het werk, tijdens de lunch, aansluitend op het werk en tijdens speciale gelegenheden op het werk. Hse- en hr-professionals zijn actoren die een rol hebben bij de aanmaak en uitvoering van een alcohol- en drugbeleid. Dit
  Online
 15. Tijdens deze workshop ontdek je hoe je een beleid dat focust op stresspreventie en verhoging van het engagement van je werknemers, opzet in je organisatie. Je ontdekt best practices en tools die je gemakkelijk naar je eigen organisatie vertaalt. Je brengt je eigen cases mee en bespreekt die in groep. Op die manier keer je terug naar je
 16. Tijdens deze opleiding ontdek je welke aspecten leiden tot overlast bij het werken in open ruimten en hoe je hierop antwoorden formuleert waarmee je het welzijn van je medewerkers bevordert. Daarnaast leer je de impact van de coronacrisis op het werken in open ruimte: mag dit nog bestaan? En zo ja, in welke vorm? Het landschapsbureau: hoe
 17. Heb je als preventieadviseur ook weer zin om na een lange periode van ‘je weet wel’ opnieuw uitgebreid te netwerken met collega’s, op een laagdrempelige manier iets bij te leren binnen jouw vakgebied en je ook nog je te laten onderdompelen (niet letterlijk) in een prachtig natuurgebied ? Schrijf je dan snel in voor deze studiedag
 18. Tools voor de preventie van MSA - webinar

  Ongeveer 3 op de 5 werknemers in de EU klagen over MSA. Musculoskeletale aandoeningen (of aandoeningen aan het bewegingsapparaat) zijn fysieke gezondheidsproblemen die hun oorsprong vinden in de werksituatie: rugpijn, peesontsteking, tenniselleboog, hernia, tintelingen, krampen, beperkingen van gewrichtsmobiliteit ... Ze manifesteren zich