Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

September 2022

 1. De Safety Chat van ORA wil een antwoord bieden aan de preventieadviseur die zich op praktische wijze wil verdiepen in bepaalde materies. Je krijgt de gelegenheid om ervaren sprekers die nog dagelijks in “het werkveld” staan, aan het woord te horen, er worden praktische instrumenten aangereikt die een oplossing kunnen zijn binnen jouw
 2. Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er loeren tientallen risico’s om de hoek. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een nakende burn-out door torenhoge werkdruk enz. Als vertrouwenspersoon moet je actief luisteren en krachtig bemiddelen. Want
 3. Ruim 16 % van de werkende Belgen lijdt aan burn-out of zit in de gevarenzone. 1 op 6 medewerkers vertoont symptomen van burn-out en 1 op 5 medewerkers staat aan de rand van uitputting. Werk aan de winkel! Een vroege detectie en preventie van stress kan namelijk veel problemen voorkomen. Hoe, dat ontdek je in deze opleiding. Sinds 1
 4. ORA Opleiding Preventie adviseur niv2. Elke organisatie is verplicht om een interne preventieadviseur aan te stellen. Deze moet op de hoogte zijn van alle wettelijke verplichtingen op het vlak van welzijn en veiligheid op de werkvloer. Bovendien moeten ze de nodige technische kennis hebben om taken en opdrachten correct te kunnen
 5. Dankzij een doeltreffend en transparant documentenbeheersysteem kan je als preventieadviseur tijd vrij maken voor het 'echte' preventiewerk! Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leer je dan ook hoe je snel en efficiënt te werk kan gaan bij de verdere uitbouw van het documentenbeheer. Hierbij wordt de link gelegd naar de
  Online
 6. Deze studienamiddag werd opgenomen en je kan ze bekijken op Vimeo (start na wachtbeeld, ongeveer aan minuut 29). Heel wat leerkrachten geven les over chemische stoffen. Deze stoffen zijn belangrijk voor je les. Maar wist je dat je die chemische stoffen ook correct moet inventariseren en opslaan? Stel je mensen bloot aan gevaarlijke
 7. Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, competenties en vaardigheden verder aan te scherpen. Deze opleiding of supervisie richt de aandacht op deontologie en beroepsgeheim en hoe er in de praktijk mee om te
  Online
 8. Wil je leren hoe je een grote groep kan motiveren? Hoe je kan stimuleren tot gedragsverandering? Hoe je veranderingen kan begeleiden? En hoe je moeilijke onderwerpen kan aankaarten? In deze verhelderende opleiding leer je je overtuigingskracht en dus ook je impact als preventieadviseur te vergroten. De focus op praktische cases zorgt
 9. Deze bijscholing is alleen toegankelijk voor medewerkers van Engie. Plaatsen: auditorium van de centrale van Doel Tijdens deze dag worden de nieuwe wetgevende ontwikkelingen op het gebied van welzijn op het werk van het afgelopen jaar voorgesteld. De andere vakken zorgen ervoor dat de vaardigheden en expertise van preventieadviseurs op
 10. Al meer dan 30 jaar organiseert de Universiteit Antwerpen opleidingen in veiligheidskunde. Het postgraduaat in de preventieadviseur niveau 1 is een opleiding tot preventieadviseur die voldoet aan de wettelijke vereisten volgens de codex over het welzijn op het werk. Deze aanvullende opleiding voor preventieadviseurs is modulair opgebouwd
 11. Deze opleiding is voor ieder die het attest preventieadviseur niveau III wenst te behalen. Objectieven Het verwerven van een basiskennis omtrent welzijn en veiligheid op het werk. Je bent helemaal up-to-date met nieuwste thema’s en wetgeving. Programma Inleiding: wetgeving en praktijk preventieadviseur. Arbeidsmiddelen
 12. Als preventieadviseur hou je in je bedrijf de vinger aan de pols. Je weet alles over de wettelijke verplichtingen rond veiligheid en geeft zo de voorzet voor procedures, regels en veiligheidsprogramma’s. Wie het succes van die initiatieven bepaalt? Je mensen en hun veiligheidsgedrag. Deze opleiding toont je hoe je van veiligheid een way
 13. Loskoppelen: meer dan een behoefte, een recht!

  Deconnectie betekent dat je als medewerker van een federale openbare dienst in normale omstandigheden het recht hebt om buiten de werktijd niet digitaal verbonden te zijn met laptop, tablet, smartphone, enz. Sinds 1 februari 2022 is het recht op deconnectie verankerd in het koninklijk besluit m.b.t. het federale personeelsstatuut. De
 14. Naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit en het Federale Actieplan ter Promotie van de Fiets (BE CYCLIST) organiseert het DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid van de FOD Mobiliteit en Vervoer een conferentie op woensdagvoormiddag 21 september over vrouwen op de fiets in België. Ondanks de vele positieve milieu-, maatschappelijke en
 15. De bescherming van de werknemer, het publiek, de patiënt en het leefmilieu tegen ioniserende straling vergt een multidisciplinaire aanpak en een zeer goede kennis van het kader in wet- en regelgeving. Doelstellingen Dit webinar brengt een overzicht van de laatste updates in wet- en regelgeving in stralingsbescherming in België, en is
  Online
 16. Ben jij actief in preventie, welzijn, gezondheid of milieu? Dan is de Prenne wat je nodig hebt! Op dit evenement kan je netwerken, opleidingen volgen en een bezoekje brengen aan de vakbeurs, de Commerial Corner. Deze editie gaat door in Stayen (Limburg).
 17. Als we het hebben over de "nano", dan bevinden we ons in de wereld van het oneindig kleine. Nanotechnologieën en nanomaterialen worden steeds meer gebruikt in een reeks sectoren, zoals de bouw, de automobielsector, de medische sector en de informatietechnologiesector. Door de miniaturisering van technologieën zijn "geconnecteerde objecten
 18. Met de online tool OiRA Sierteelt maak je gratis en doeltreffend een risicoanalyse en actieplan op voor jouw bedrijf. Dit is niet alleen wettelijk verplicht, het helpt jou en je werknemers ook op weg naar een veiligere werkomgeving. Programma Welkom door gedeputeerde Oost-Vlaanderen Noodzaak tool voor de sierteeltsector - TWW Praktische
 19. Lancering OiRA-tool Sierteelt

  De OiRA Sierteelt kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de sector, Prevent Agri en de FOD WASO en mede dankzij de financiering van de provincie Oost-Vlaanderen. Ook speciale dank aan Green voor de locatie.
 20. Deze opleiding geeft je alle kennis die nodig is om de leden van de hiërarchische lijn (HL) bewust te maken van hun taken en verantwoordelijkheden. Welke impact heeft de hiërarchische lijn op medewerkers met betrekking tot veiligheid? Hoe verhoog je hun betrokkenheid? Hoe zorg je ervoor dat leidinggevenden belangrijke veiligheids- en
 21. Het uitvoeren van risicoanalyses op de werkvloer is de basis van elk preventiebeleid. Het doel van een risicoanalyse is het identificeren van de verschillende taken per functie/werkpost en een inschatting maken van gevaren en risico's die eraan verbonden zijn. Op basis van de risicoanalyse formuleer je dan de gepaste
 22. Fysieke belasting door het tillen van zware lasten en ongunstige houdingen zijn een belangrijke oorzaak van lichamelijke klachten. Een structurele aanpak van ergonomie kan hier een antwoord op bieden. Laat je tijdens deze studienamiddag inspireren hoe je ergonomie kan aanpakken in jouw onderneming.
 23. Praktijkgerichte basisopleiding die de nadruk legt op de onmiddellijke bruikbaarheid en toepassing in de bedrijfssituatie. De opleiding geeft immers niet alleen inzicht in de omgevingsfactoren op de werkplaats maar gaat ook in op de problematiek van de metingen. Enkele belangrijke thema’s die aan bod komen, zijn: statistiek, wetten en
 24. Het Provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen organiseren op vrijdag 30 september 2022 een studienamiddag met als thema De impact op veiligheid en gezondheid door reinigingswerken Reinigingswerken worden in elk bedrijf uitgevoerd. Maar welke impact kunnen de reinigingsproducten hebben