Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

Februari 2023

  1. Wil je preventieadviseur worden? Wil je meewerken aan het opzetten van een welzijnsbeleid in jouw organisatie? Leer alles over de wetgeving, richtlijnen, technieken en best practices. Deze opleiding geeft je een stevige basis om aan de slag te gaan als preventieadviseur. Deze opleiding kan zowel fysiek als digitaal gevolgd worden en wordt
  2. UCLL organiseert sinds 1999 de specialisatiemodule niveau 2, volledig volgens de wettelijke vereisten bepaald in de codex, boek II, titel 4. De aanvullende vorming voor preventieadviseurs is modulair opgebouwd en bestaat uit 2 modules; de multidisciplinaire basismodule en de specialisatiemodule niveau 2. Het opleidingsprogramma wordt
  3. UCLL organiseert een nieuwe specialisatiemodule tot preventieadviseur psychosociale aspecten vanaf februari 2023. Doelgroep Deze cursus kan worden gestart wanneer u een attest van de multidisciplinaire basismodule kan voorleggen. De opleiding richt zich tot diegenen die via een interne of externe dienst preventie en bescherming op het
  4. Deze opleiding is een vervolg op de multidisciplinaire basisvorming (120u). In de basisvorming werd het wie, wat, waarom, waar en waarmee van preventie besproken. De specialisatieopleiding behandelt op een praktische manier aan de hand van voorbeelden, oefeningen en praktijkcases, de risicodomeinen, de analysemethodieken, actieplannen en
  5. De opleiding leidt toekomstige preventieadviseurs niveau 1 op om hun taken in de interne of externe preventiedienst op te nemen. De opleiding is praktijkgericht en sluit aan bij de behoeften op het terrein. Elk thema wordt voorgesteld aan de hand van voorbeelden en cases. Het uitwerken en presenteren van de tussentijdse opdrachten zorgt