Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

Februari 2023

  1. UCLL organiseert sinds 1999 de specialisatiemodule niveau 2, volledig volgens de wettelijke vereisten bepaald in de codex, boek II, titel 4. De aanvullende vorming voor preventieadviseurs is modulair opgebouwd en bestaat uit 2 modules; de multidisciplinaire basismodule en de specialisatiemodule niveau 2. Het opleidingsprogramma wordt
  2. UCLL organiseert een nieuwe specialisatiemodule tot preventieadviseur psychosociale aspecten vanaf februari 2023. Doelgroep Deze cursus kan worden gestart wanneer u een attest van de multidisciplinaire basismodule kan voorleggen. De opleiding richt zich tot diegenen die via een interne of externe dienst preventie en bescherming op het