Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

Juni 2023

  1. Interesse in deelname aan onze netwerk- en intervisiesessies voor vertrouwenspersonen?

    Het netwerk voor vertrouwenspersonen komt ongeveer 2x per jaar samen om verschillende cases en onderlinge verhalen uit te wisselen en op tafel te leggen. Bent u vertrouwenspersoon en wilt u in de toekomst deel uitmaken van het netwerk? Schrijf u dan nu in! De eerste sessie vindt plaats op 1 juni 2023. De tweede sessie is gepland op 6