Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

Februari 2025

 1. Wil je graag begrijpen hoe een ongewenste gebeurtenis in jouw bedrijf is kunnen ontstaan? En hoe je kan voorkomen dat het zich nog eens voordoet? Om vervolgens correcte en gepaste preventiemaatregelen voor te stellen? Deze opleiding onderzoekt niet enkel ongevallen met (ernstig) letsel, maar ook ongevallen met materiële schade
 2. Na het volgen van deze opleiding heb je een reeks aan voorbeelden en ideeën hoe je een opleiding / presentatie / toolbox kan geven op een sterke, impactvolle manier. Je krijgt inzicht in hoe mensen leren en wat maakt dat mensen iets al dan niet onthouden en gaan toepassen. Je leert en oefent hoe je als spreker best voor een groep staat
 3. Weet jij voor welke taken er een werkvergunning nodig is? Ben je op de hoogte van de informatie die aanwezig moet zijn op een werkvergunning? Ben je bekend met de risico's waarmee je rekening moet houden bij een werkvergunning? Dit en nog veel meer kom je te weten in deze opleiding. Doelgroep Preventieadviseurs en medewerkers die instaan
 4. Hecht jij als preventieadviseur veel belang aan ergonomie op het werk? Wil je graag een ergonomiebeleid op poten zetten? En heb je hierbij informatie nodig over het beheersen van ergonomische risico's? Doelgroep Deze opleiding is bedoeld voor preventieadviseurs die hun basis in de ergonomie willen updaten. Programma Met het toenemend
 5. Plagen of Pesten? Meer dan drie letters verschil. In een eerste deel krijg je de wetgeving rond pesten op het werk op een behapbare manier uitgelegd. We gaan dieper in op het verschil tussen pesten, plagen en conflict. Ook de werkgever als pester en cyberpesten worden belicht. In een tweede praktijkgedeelte gaan we aan de slag met cases
  Online
 6. Kom jij in contact met elektrische installaties? Wil jij jouw attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5 behalen? Voor deze opleiding is het leslokaal uitgerust met installaties en hulpmiddelen zodat deelnemers praktisch kunnen oefenen. Deze opleiding kan je volgen op verschillende locaties en verschillende data. Doelgroep Alle werknemers die
 7. Wat doe je wanneer een medewerker geconfronteerd wordt met een ingrijpend verlies? Vaak zitten zowel de medewerker zelf als de collega's met heel wat vragen. Mogen we de collega contacteren? Moeten we ernaar vragen, of net niet? Waar moet rekening mee gehouden worden? In deze opleiding krijg je handvaten aangereikt voor het omgaan met
  Online
 8. Ben je een officieel aangestelde vertrouwenspersoon? Wil je deel uitmaken van het lerend en ondersteunend netwerk voor vertrouwenspersonen? En krijg je graag ondersteuning bij je taken? Doelgroep Enkel officieel aangestelde vertrouwenspersonen kunnen deelnemen aan deze supervisie. Praktisch De supervisies kaderen in de wetgeving
  Online