Archief Kalender welzijn op het werk

2022

 1. Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er loeren tientallen risico’s om de hoek. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een nakende burn-out door torenhoge werkdruk enz. Als vertrouwenspersoon moet je actief luisteren en krachtig bemiddelen. Want
 2. Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er loeren tientallen risico’s om de hoek. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een nakende burn-out door torenhoge werkdruk enz. Als vertrouwenspersoon moet je actief luisteren en krachtig bemiddelen. Want
 3. VerV, Beroepsvereniging voor Ergonomie, houdt zijn jaarlijkse studiedag "Goede praktijken in ergonomie" (online). Op deze nieuwjaarsontmoeting wordt teruggeblikt op succesverhalen van het voorbije jaar. Topics zijn het hybride werken, mentale vermoeidheid en mensgericht ontwerpen in de zorg. Uit de inzendingen van goede praktijken wordt
  Online
 4. Het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid en de Koninklijke Vereniging Prebes afdeling Oost-Vlaanderen zetten zoals gewoonlijk ook het jaar 2022 in met een studienamiddag rond ‘Welzijn in de praktijk’. Voor iedereen die begaan is met welzijn, preventie en bescherming op het werk is dit een buitengewone kans
  Online
 5. Het doel van deze opleiding is om uitleg te verstrekken i.v.m. de specifieke regels en voorwaarden om gevaarlijk afval, al of niet ADR geclassificeerd, conform te vervoeren. Oefeningen en praktijkvoorbeelden worden voorzien om deze materie onder de knie te krijgen. De volgende thema's komen uitgebreid aan bod tijdens deze dagopleiding
 6. In dit webinar gaat men kijken hoe de groene sectoren staan ten opzichte van veiligheid en welzijn, en hoe men daarin kan leren van de verschillende partijen. Arbeidsongevallen, beroepsziekten, controles... termen die bij velen de haren doen rijzen maar daarom niet minder aandacht verdienen, integendeel. Tijdens dit webinar werpen
 7. Als vertrouwenspersoon faciliteer je de dialoog tussen de betrokken partijen op een neutrale en onpartijdige manier. Geen gemakkelijke opdracht! Want je beweegt jezelf tussen de belangen, motieven en gevoelens van de betrokken partijen. Tijdens deze workshop ontdek je de dynamiek van relationeel leed en toets je af in welke gevallen een
 8. UCLL organiseert sinds 1999 de specialisatiemodule niveau 1, volledig volgens de wettelijke vereisten bepaald in de codex, boek II, titel 4. De aanvullende vorming voor preventieadviseurs is modulair opgebouwd en bestaat uit 2 modules; de multidisciplinaire basismodule en de specialisatiemodule niveau 1. Het opleidingsprogramma wordt
 9. Al onze bijscholingen zijn van toepassing voor de preventieprofielen van Niveau III tot Niveau I. Alsook zijn ze bestemd voor zowel grote als kleine of middelgrote ondernemingen. Programma: Klimaat en luchtverversing : Gezonde lucht is een essentieel element voor onze gezondheid. Er zijn echter tal van factoren die onze luchtkwaliteit
  Online
 10. Ben je geïnteresseerd in welzijn op het werk? In dit webinar word je geïnformeerd over de nieuwe regelgeving inzake bedrijfsbezoeken en beleidsadvies. Deze regelgeving moet er voor zorgen dat werkgevers beter ondersteund en begeleid worden in de stapsgewijze opzet en uitrol van een doeltreffend welzijns- en preventiebeleid. Doelstellingen
  Online
 11. Le bien-être au travail vous intéresse ? Dans ce webinaire, vous serez informé des nouvelles réglementations concernant les visites d'entreprises et les avis stratégiques. Ces réglementations devraient garantir que les employeurs sont mieux soutenus et guidés dans chaque étape de la conception et du déploiement d'une gestion efficace du
  Online
 12. Programma Het jaarverslag is een verslag over de werking en de activiteiten van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, tijdens het voorafgaande jaar. Dit verslag dient jaarlijks te worden opgemaakt en worden gefinaliseerd voor 1 april van het daaropvolgende kalenderjaar. De wetgever legt de inhoud van het jaarverslag
 13. De wetgeving over ruimtelijke ordening en stedenbouw wordt alsmaar complexer. Als veiligheids- of milieuverantwoordelijke weet je dat de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning geïntegreerd zijn in de nieuwe omgevingsvergunning. Sinds 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning ook op gemeentelijk niveau van toepassing. Daarnaast
 14. Als preventieadviseur dient u steeds op de hoogte blijven van de wettelijke verplichtingen en wijzigingen op het vlak van preventie en bescherming. Tijdens de bijscholing zoomen we in op de laatste evoluties zodat u uw preventiebeleid kunt actualiseren én optimaliseren. Al onze bijscholingen zijn van toepassing voor de preventieprofielen
  Online
 15. L'analyse des risques, qu’est la base sur laquelle repose tout l'ensemble, ça tient ou ça tombe avec. Comment parvenir à une bonne analyse des risques ? Des listes de contrôle ? Des modèles spécifiques ? DEPARIS ? Quelle que soit la voie choisie, elle ne peut se faire que de manière participative. Travailler ensemble avec les acteurs et
  Online
 16. Deze opleiding geeft je alle kennis die nodig is om de leden van de hiërarchische lijn (HL) bewust te maken van hun taken en verantwoordelijkheden. Welke impact heeft de hiërarchische lijn op medewerkers met betrekking tot veiligheid? Hoe verhoog je hun betrokkenheid? Hoe zorg je ervoor dat leidinggevenden belangrijke veiligheids- en
 17. In deze supervisie ligt de focus op het beter hanteren en verwerken van de informatie doorheen de interventies. Je leert hoe je als vertrouwenspersoon een goed onderbouwd advies geeft en de interventie foutloos uitvoert. Sinds 1 september 2014 moeten vertrouwenspersonen jaarlijks een supervisie volgen waar ze de vaardigheden die ze nodig
 18. Heb jij alle veiligheidsrisico's van je bedrijf in kaart? Neem jij de juiste veiligheidsmaatregelen? Spring je wel efficiënt om met de aanwezige resources in het bedrijf? Tijdens deze module ontdek je de fundamenten voor een duurzaam veiligheidsbeheer. Je maakt kennis met onderbouwde theorieën met betrekking tot safety management, de
 19. Deze module loodst je door de verschillende artikels en bijlagen van de machinerichtlijn. Definities worden verklaard, essentiële eisen toegelicht en op te leveren documenten doorgesproken. Na deze module ken je de ins en outs van de wetgeving, ook in bijzondere gevallen. Deze module is een onderdeel van het langlopende traject 'Certified
 20. Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er loeren tientallen risico’s om de hoek. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een nakende burn-out door torenhoge werkdruk enz. Als vertrouwenspersoon moet je actief luisteren en krachtig bemiddelen. Want
 21. Kom jij in contact met elektrische installaties? Wil jij jouw attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5 behalen? Voor deze opleiding is het leslokaal uitgerust met installaties en hulpmiddelen zodat deelnemers praktisch kunnen oefenen. De opleiding duurt 2 dagen. Er zijn verschillende data en locaties mogelijk!
 22. De risicoanalyse is de basis waarop een heel gegeven steunt, mee staat of zelfs valt. Dus hoe kunnen we tot een goede analyse komen? Checklisten? Specifieke modellen? DEPARIS? Welke methode we ook gebruiken, een correcte risicoanalyse kan alleen tot stand komen op participatieve wijze. Samenwerkend met de actoren en andere betrokkenen
  Online
 23. Veiligheidssystemen hebben een impact op heel jouw bedrijf. Een goed veiligheidsbeheer vergroot niet alleen de veiligheid binnen jouw onderneming maar verstevigt ook jouw concurrentiepositie. Het verlaagt immers niet enkel de risico's op arbeidsongevallen, maar helpt je ook om de financiële en andere bedrijfsrisico's te beheersen. Je kent
 24. Op 22 maart 2022 organiseert het Provinciaal Comité Limburg voor de Bevordering van de Arbeid een studienamiddag met als thema "Covid-19, een uitdagende toekomst voor de werkgever". Sinds maart 202 bevinden we ons in een andere wereld waarin Covid-19 een belangrijke rol speelt. Wendbaarheid van individuen en organisaties kwam nog meer op
 25. Waar bots je op in je organisatie? Waar ben je fier op? Op welke hulpbronnen doe je zoal beroep? Deel het met je collega’s en leer van hun ervaringen! Tijdens deze intervisie kan je samen met andere preventieadviseurs stilstaan bij je rol, de moeilijkheden en mogelijkheden waar jij mee te maken krijgt in jouw organisatie. Collega
  Online
 26. De voordelen en het belang van aanrijdbeveiliging hoeven in principe geen uitleg meer. Maar toch … wat is een goede aanrijdbeveiliging en hoe veilig is dit alles ? Tijdens dit studiemoment krijg je wat meer toelichting over de praktijkcode in deze materie. We maken je wegwijs in de ondersteunende documenten die reeds voorhanden zijn met
 27. Risicoanalyse is een essentieel onderdeel van de machinerichtlijn. Ze wordt uitgevoerd voordat een machine een CE-markering krijgt. Ook de wetgeving arbeidsveiligheid verplicht een beoordeling van de risico's op het werk, met als doel een efficiënte risicobeheersing in de onderneming op te zetten. Machines en installaties maken een
 28. Webinar - Het Belgisch luik van de Europese Inspectiecampagne van SLIC over de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA)

  We nodigen u uit om u aan te melden voor het webinar “Het Belgisch luik van de Europese Inspectiecampagne van SLIC over de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA)” dat het Belgisch Focal Point organiseert binnen het kader van de EU-OSHA campagne “Gezond werk: verlicht de last!” op donderdag 24 maart 2022. Tussen half maart 2022
  Type evenement
 29. Kom jij in je onderneming in aanraking met intern verkeer? Wil je graag de verschillende weggebruikers scheiden om mogelijke schade en ongevallen te voorkomen? En heb je hulp nodig bij een goed en transparant verkeersplan, ondersteund door verkeersvoorschriften? Schrijf je dan snel in! Deze opleiding gaat door op verschillende locaties op
 30. De voorbije 2 jaar moesten heel wat werknemers en organisaties zich noodgedwongen anders organiseren dan voorheen. De bestaande werkwijzen werden in snel tempo aangepast naar tijds- en plaatsonafhankelijk werken met als doel de activiteiten te kunnen verder zetten. Nu de pandemie stilaan lijkt af te nemen, is het tijd voor een evaluatie
  Online
 31. Het Provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen organiseren op vrijdag 25 maart 2022 een studienamiddag met als thema 'Anders Werken/Telewerk'. De voorbije 2 jaar moesten heel wat werknemers en organisaties zich noodgedwongen anders organiseren dan voorheen. De bestaande werkwijzen werden
  Online
 32. Als preventieadviseur dient u steeds op de hoogte blijven van de wettelijke verplichtingen en wijzigingen op het vlak van preventie en bescherming. Tijdens de bijscholing zoomen we in op de laatste evoluties zodat u uw preventiebeleid kunt actualiseren én optimaliseren. In deze opleiding leert u om : - De mechanismen van de mentale
  Online
 33. Ben je een officieel aangestelde vertrouwenspersoon? Wil je deel uitmaken van het lerend en ondersteunend netwerk voor vertrouwenspersonen? En krijg je graag hulp bij je taken? Schrijf je dan zeker in voor 1 van onze webinars!
  Online
 34. Als preventieadviseur probeer je dagelijks proactief bij te dragen aan een veilige werkomgeving. Waar je allerminst op wacht is dan ook een ernstig arbeidsongeval. Maar stel dat je hier toch mee te maken krijgt, dan is het belangrijk om hierop goed voorbereid te zijn en te weten welke verplichtingen je hebt te vervullen. In deze webinar
  Online
 35. Dankzij een doeltreffend en transparant documentenbeheersysteem kan je als preventieadviseur tijd vrij maken voor het 'echte' preventiewerk! Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leer je dan ook hoe je snel en efficiënt te werk kan gaan bij de verdere uitbouw van het documentenbeheer. Hierbij wordt de link gelegd naar de
 36. Een interne audit is een belangrijk instrument om de doeltreffendheid van een managementsysteem te meten en om na te gaan of de vereiste procesdoelstellingen worden gehaald. Gebeurt in de praktijk wat er in het systeem werd afgesproken en vastgelegd? En welke aspecten kunnen worden geoptimaliseerd? Deze opleiding geeft je inzicht in de
 37. Hybride werken heeft een blijvende impact op de toekomst en kantoorinrichting. Laat je inspireren door interessante toepassingen uit bedrijven, ontmoet opnieuw je collega's en schrijf je hier in! Programma 10:10 Welkom 10:40 Uitdaging van hybride werken. Een Europees antwoord. Laura Nurski, Brueghel 11:20 Hybride werken bij de Vlaamse
 38. Kom jij wel eens in contact met mobiele arbeidsmiddelen? Wil je meer inzicht in de dagelijkse risico's hieromtrent? En ken jij de reglementaire bepalingen? Het intern transport is het verplaatsen, vervoeren en verhandelen van goederen of personen op een bedrijfsterrein of binnen in een bedrijfsgebouw op een efficiënte en effectieve manier
 39. Kom jij wel eens in contact met mobiele arbeidsmiddelen? Wil je meer inzicht in de dagelijkse risico's hieromtrent? En ken jij de reglementaire bepalingen? Het intern transport is het verplaatsen, vervoeren en verhandelen van goederen of personen op een bedrijfsterrein of binnen in een bedrijfsgebouw op een efficiënte en effectieve manier
 40. Omwille van de COVID-19 crisis hebben heel wat werknemers en organisaties zich noodgedwongen anders moeten gaan organiseren dan voorheen. Telewerken is nu niet meer weg te denken uit het huidige organisatiebeleid. Dit webinar gaat in een eerste luik in op de vigerende wet- en regelgeving m.b.t. telewerk. Met welke belangrijke punten dien
  Online
 41. Benieuwd met welke hindernissen preventieadviseurs te maken hebben bij het implementeren van veiligheidsprogramma's en hoe "werken met derden" in de praktijk wordt toegepast binnen Spie Belgium? Klaar om opnieuw fysieke activiteiten bij te wonen? Schrijf je dan snel in! In samenwerking met SPIE en ESQ Solutions Tijdens deze studieavond
 42. Het uitvoeren van risicoanalyses op de werkvloer is de basis van elk preventiebeleid. Het doel van een risicoanalyse is het identificeren van de verschillende taken per functie/werkpost en een inschatting maken van gevaren en risico's die eraan verbonden zijn. Op basis van de risicoanalyse formuleer je dan de gepaste
 43. NBN EN 689:2018 Blootstelling op de werkplek - Meting van blootstelling door inademing aan chemische agentia - Strategie voor het testen van de naleving van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling De nieuwe Europese standaard EN 689 voor ‘het beoordelen van de blootstelling aan chemische stoffen in de werkplekatmosfeer en toetsing
 44. In het kader van de machinerichtlijn is een technisch kader van honderden geharmoniseerde normen geschreven. Wanneer je aan deze normen voldoet, heb je het wettelijke vermoeden van overeenstemming met de richtlijn. Het is dus essentieel om deze normen te kennen en er mee te kunnen werken. Tijdens deze module maak je je vertrouwd met de
 45. Het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid en Departement Onderwijs en Vorming organiseren op vrijdag 22 april 2022 een studienamiddag met als thema Chemicaliën op school Als leerkracht chemie, natuurwetenschappen, STEM of … geef je les over chemische stoffen. Je gebruikt ze niet enkel, je dient ze ook
 46. In deze opleiding maken we leden van de hiërarchische lijn bewust van het belang van een geïntegreerd welzijnbeleid binnen hun organisatie. Zowel het wettelijk kader als de rol en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren komen aan bod. Hierbij vertalen we de wetgeving in praktische tools. Doelstelling Verwerven van kennis en
 47. Na bijna 2 jaar van gedwongen inactiviteit komt Prebes West-Vlaanderen bij jullie terug met een knaller van een studiedag rond ventilatie, teneinde de kwaliteit van de binnenlucht in onze werkplaatsen te garanderen. We presenteren een uitgebreid programma met topsprekers waarvan meerderen ook lid waren van de 'Taskforce Ventilatie en
 48. De ISO11228-1 norm rond het manueel tillen en dragen van lasten heeft eind 2021 een update gekregen. Deze gratis webinar licht de wijzigingen toe in de nieuwe versie: snelle screeningsvragen en een uitbreiding van de NIOSH methode. Hou je kennis van ergonomie up to date en schrijf je hier in!
  Online
 49. Op 2 mei 2019 verscheen het KB binnenlucht. Ken je de nieuwigheden al? Als preventieadviseur is het immers belangrijk dat je de juiste risicoanalyse maakt en maatregelen neemt voor een gezond binnenmilieu. En dat is precies wat je in deze opleiding leert. Ze komt dan ook in aanmerking voor de verplichte bijscholing voor preventieadviseurs
 50. Wat zijn de basisprincipes van een geïntegreerd verkeerspreventiebeleid? Welke stappen moet je volgen om een beleid op sporen te zetten? Hoe kan je ongevallen voorkomen in het woon-werktraject? Het stijgend aantal verkeersongevallen is voor steeds meer ondernemers een reden om werk te maken van een aangepast preventiebeleid. Doelgroep
 51. Elke werkgever is verplicht om een intern noodplan op te stellen voor de bescherming van de werknemers, rekening houdend met de resultaten van de risicoanalyse. De veiligheid van werknemers én bezoekers is uiteraard van groot belang. Ken je de preventieverplichtingen inzake brandpreventie? In deze opleiding leer je een brandrisicoanalyse
 52. De pandemie en de (verplichte) voorzorgsmaatregelen zorgen ervoor dat het psychosociaal welzijn bij werknemers meer aandacht verdient en krijgt. Tegelijkertijd maken de pandemie en de maatregelen het moeilijker om je rol van vertrouwenspersoon goed op te nemen. Tijdens deze supervisie ontdek je hoe je als vertrouwenspersoon je opdrachten
 53. De Key Indicator Method of kortweg KIM tools zijn handige werkbladen om ergonomische risicoanalyses van een werkpost te maken. Tijdens deze sessie worden de vernieuwde (2019) versies in de praktijk toegelicht bij Atlas Copco Airpower NV te Wilrijk. Achteraf kunnen de deelnemers genieten van een broodjeslunch en hun ervaringen delen. In
 54. Brandbestrijding is de laatste stap in een brandveiligheidsbeleid en toch is dit net het onderdeel waar bedrijven vooral op inzetten. Door te focussen op brandpreventie neemt de veiligheid toe en bespaar je kosten. Ook het nieuwe KB brand trekt duidelijk de kaart van de brandpreventie en niet die van de brandbestrijding. Het is essentieel
 55. Het 'omgevingsvergunningsdecreet' is sinds 23 februari 2017 (gedeeltelijk) in voege getreden. Op Vlaams en Provinciaal niveau zijn de milieu-, stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen geïntegreerd in 1 nieuwe omgevingsvergunning. De administratieve last voor nieuwe (grote) projecten is vereenvoudigd. Tijdens dit webinar ontdekt u hoe
 56. Alsmaar meer medewerkers kampen met fysieke klachten. Dat leidt tot werkverlet en absenteïsme. Een aangepaste werkplaats waar ingezet wordt op ergonomie, kan helpen om fysieke klachten en dus werkverlet te voorkomen. Tijdens deze praktijkgerichte opleiding ga je echt aan de slag met ergonomische analysetechnieken. Je leert hoe je de
 57. Functionele veiligheid is een belangrijk onderdeel bij het ontwerpen en samenbouwen van machines. Zo moet de betrouwbaarheid van besturingssystemen worden aangetoond. In deze module ga je dieper in op het bepalen van performance level en SIL, het ontwerpen van controlefuncties met een veiligheidskarakter en het valideren van het resultaat
 58. Risicoanalyses zijn het nieuwe toverwoord. Maar hoe begin je eigenlijk aan duurzaam risicobeheer? Welke technieken en methoden zijn er en hoe pas ik deze toe? En dan is er reactief en proactief risicobeheer: hoe maak ik de link? Hoe ver staat mijn bedrijf en hoe krijg ik iedereen warm om tijd te investeren in pragmatisch risicobeheer
 59. Je omgeving heeft vaak een grote invloed op je gezondheid. En dit geldt zeker op de werkvloer! Niet alleen de collega's, maar ook de bedrijfscultuur, de fysieke omgeving,... hebben een niet te onderschatten rol op je levensstijl. Als onderneming is het belangrijk om hier aandacht aan te schenken en een gezondheidsbeleid uit te werken. Je
  Online
 60. Risicoanalyses zijn het nieuwe toverwoord. Maar hoe begin je eigenlijk aan duurzaam risicobeheer? Welke technieken en methoden zijn er en hoe pas ik deze toe? En dan is er reactief en proactief risicobeheer: hoe maak ik de link? Hoe ver staat mijn bedrijf en hoe krijg ik iedereen warm om tijd te investeren in pragmatisch risicobeheer
 61. Vervoer jij materialen over de openbare weg of het bedrijfsterrein? Wil je graag duidelijkheid in de regel- en wetgeving van ladingzekering? En heb je nood aan tips om het kantelen van ladingen te voorkomen? Schrijf je dan zeker in voor deze opleiding! Doelgroep: Preventieadviseurs van bedrijven waar regelmatig materialen over de openbare
 62. Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, competenties en vaardigheden verder aan te scherpen. Deze opleiding of supervisie richt de aandacht op deontologie en beroepsgeheim en hoe er in de praktijk mee om te
 63. Wanneer een werknemer je toevertrouwt dat de gedragingen van ander op de werkvloer niet door de beugel kunnen, weet jij dan hoe gepast te reageren? Welk advies geef je, wie is verantwoordelijk voor wat, wat zijn de interne en externe actiemiddelen, wat is de recente rechtspraak...? In dit webinar de antwoorden! Doelstellingen Na dit
  Online
 64. Als preventieadviseur moet je advies geven over elektrische installaties en over de indienststelling van hoog- en/of laagspanningsinstallaties. Heb je vandaag voldoende bagage over elektriciteit om een gefundeerd advies te geven? Tijdens deze opleiding ontdek je alles wat je moet weten om een veiligheidsadvies over elektrische
 65. Het technische dossier bevat het bewijs van conformiteit met de richtlijn. Hiertoe dienen een aantal documenten aanwezig te zijn. Tijdens deze module ontdek je de verschillende mogelijkheden tot conformiteit aan de hand van een voorbeeld van een technisch dossier. Ook andere toepasselijke richtlijnen die relevant zijn, zoals ATEX 114, de
 66. Wil je graag begrijpen hoe een ongewenste gebeurtenis in jouw bedrijf is kunnen ontstaan? En hoe je kan voorkomen dat het zich nog eens voordoet? Om vervolgens correcte en gepaste preventiemaatregelen voor te stellen? Deze opleiding onderzoekt niet enkel ongevallen met (ernstig) letsel, maar ook ongevallen met materiële schade
 67. Heel wat keuringen zijn wettelijk verplicht. Is het plannen, voorbereiden en opvolgen van wettelijke keuringen één van jouw taken? Heb je nood aan informatie en praktische tips om de planning en de opvolging vlot te laten verlopen? Dan is deze opleiding iets voor jou!
 68. Heel wat keuringen zijn wettelijk verplicht. Is het plannen, voorbereiden en opvolgen van wettelijke keuringen één van jouw taken? Heb je nood aan informatie en praktische tips om de planning en de opvolging vlot te laten verlopen? Dan is deze opleiding iets voor jou! Doelgroep: Werknemers die in hun bedrijf instaan voor de opvolging van
 69. Tijdens deze module presenteer je je case voor een jury en beantwoord je de gestelde vragen. Je hoort ook de cases van de andere deelnemers, waardoor je een enorme schat aan praktijkkennis verkrijgt en vragen beantwoord ziet. Het volledige traject afgewerkt en je case met succes afgerond? Dan ontvang je na deze module het 'Certificaat
 70. Programma 8:30 Ontvangst met koffie 9:00 Welkom 9:15 Beleidsplan Mentaal Welzijn - Mélanie Straetmans, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FR) 9:45 Re-integratie vanuit het perspectief van de interne arbeidsarts - I. Mahy, A. Van Outryve, K. Van Hoof, VVIB-AMTI (NL) 10:30 Koffiepauze 10:45 Project ‘Bewegen op verwijzing’-
 71. Netwerk- en intervisiesessie voor vertrouwenspersonen

  Op 12 mei en 20 juni 2022 organiseert de AD Humanisering van de arbeid van de FOD Werkgelegenheid netwerk- en intervisiesessies voor vertrouwenspersonen. De uitgelezen kans om als vertrouwenspersoon onderlinge ervaringen uit te wisselen en te bespreken. Beide sessies gaan door in het gebouw van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
 72. Tijdens deze opleiding ontdek je in een halve dag welke verplichtingen je moet naleven met betrekking tot koelinstallaties en wat je mag verwachten tijdens een controle van de milieu-inspectie. Verordening 517/2014 is ondertussen al even van toepassing en de controles op de koelinstallaties door de milieu-inspectie zijn opgestart. In deze
 73. Tijdens deze studieavond wordt in een eerste deel uitgelegd waar je op de Prebes website nuttige sjablonen en documenten kan terugvinden om te gebruiken op de werkplaats. Er wordt ook stilgestaan bij hoe je veiligheidsvoorschriften kan toepassen op een heftruck. In een tweede deel breng je een bezoek aan het nieuwe kenniscentrum van TVH
 74. In deze opleiding staan we stil bij hoe je met emoties van jezelf en anderen omgaat, hoe je (emotioneel) reageert op bepaalde situaties en hebben we het over je ‘empatisch vermogen’. Als vertrouwenspersoon zijn de vaardigheden die onder “emotionele intelligentie” vallen bijzonder belangrijk, niet alleen voor hoe je je rol als
 75. Deze opleiding bereidt je via een praktijkgerichte aanpak voor op de implementatie van e-learning binnen je bedrijf. Dankzij deze opleiding leer je op een efficiënte en didactisch verantwoorde manier e-learning modules opstellen die hun steentje bijdragen aan de leercultuur in jouw organisatie. Je doorloopt het volledige proces: van idee
 76. Het Provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid organiseert op donderdag 19 mei 2022 een infoavond met als thema Anderstalige werknemers en derden op de werkvloer Veilig laten starten van anderstalige en/of nieuwe werknemers is belangrijk, een goed onthaal en begrijpbare instructies zijn hierbij onmisbaar om deze
 77. Webinar over proces-gegenereerde agentia (Roadmap on Carcinogens)

  Proces-gegenereerde agentia komen vaak voor als ongewenst bijproduct van arbeidsprocessen. Deze specifieke agentia vereisen extra aandacht omdat ze geen ‘etiket’ hebben en er geen enkele referentie is naar deze carcinogene agentia in Veiligheidsinformatiebladen. Hierdoor worden ze vaak vergeten in de risico-evaluatie op het niveau van de
  Type evenement
 78. Is je doel als preventieadviseur om de impact van én het aantal agressie situaties te verminderen? Wil je graag acties ondernemen ter preventie van agressie? En weet je hoe je een gedragscode en agressiebeleid opmaakt? Als preventieadviseur heb je een belangrijke rol in de preventieve aanpak van agressie binnen je organisatie. Je vormt
 79. Wie regelmatig samenwerkt met anderen, merkt al gauw dat mensen verschillende voorkeuren hebben om te denken en te handelen. Dit kan leiden tot verkeerde percepties, spanningen, miscommunicatie. En het kan ervoor zorgen dat de samenwerking niet optimaal verloopt. Als we meer inzicht krijgen in elkaars gedrag, sterktes en valkuilen, kunnen
 80. Risico-, stakeholder- en compliancemanagement helpen een organisatie om strategie en beleid te bepalen en dit te vertalen naar de juiste operationele activiteiten en een beheerste bedrijfsvoering. In mei 2021 is 'de nieuwe HLS' gepubliceerd, de Harmonized Structure (HS). Deze 'HS' wordt in alle nieuwe en toekomstige ISO
  Online
 81. Veiligheid wordt vaak benaderd vanuit een crisissfeer. Pas als er iets misgaat in de organisatie, wordt veiligheid plotseling een hot item. Het is niet verwonderlijk dat werknemers veiligheid vaak als betuttelend en negatief ervaren ... Een al te theoretische invalshoek maakt het bovendien moeilijk om de uiteindelijke gebruikers
 82. Werken met onderaannemers en uitzendkrachten? Daarbij is het belangrijk dat je de verplichtingen kent, voor beide partijen. Want wie staat bijvoorbeeld in voor de veiligheid van derden? Ben jij aansprakelijk voor hun fouten? En welke controles of inspecties staan je te wachten? In deze opleiding fris je eerst kennis van de wetgeving op
 83. In een goede veiligheidscultuur zijn medewerkers - van management tot werkvloer, zich bewust van risico’s, gewenst gedrag, benodigde kennis en vaardigheden die gelden binnen de organisatie. Het is daarom belangrijk dat medewerkers de risico’s van hun werk kennen, weten hoe ze veilig en gezond moeten werken en dit zo ook daadwerkelijk
 84. Biostoom Beringen is een dochter van Bionerga NV, die instaat in voor de afvalverwerking afkomstig van de provincie Limburg en de stad Diest. Bionerga NV beheert drie verbrandingsinstallaties (Beringen, Oostende en Houthalen-Helchteren) en vijf composteerinstallaties in Limburg (Bilzen, Houthalen, Maasmechelen, Pelt en Sint-Truiden). De
 85. Zowel voor de beginnende als voor de meer ervaren preventieadviseur is het niet altijd evident om de theorie om te zetten naar de praktijk. Dit is dikwijls moeilijker dan gedacht. Daarom nodigt Prebes Limburg jullie uit voor een back-2-basic waarin volgende onderwerpen aan bod komen: risicoanalyse psychosociale aspecten, aankoopbeleid en
 86. Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er loeren tientallen risico’s om de hoek. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een nakende burn-out door torenhoge werkdruk enz. Als vertrouwenspersoon moet je actief luisteren en krachtig bemiddelen. Want
 87. In deze supervisie ligt de focus op het beter hanteren en verwerken van de informatie doorheen de interventies. Je leert hoe je als vertrouwenspersoon een goed onderbouwd advies geeft en de interventie foutloos uitvoert. Sinds 1 september 2014 moeten vertrouwenspersonen jaarlijks een supervisie volgen waar ze de vaardigheden die ze nodig
 88. Ergonomie is mensgericht ontwerpen en dat geldt voor zoveel mogelijk mensen: man/vrouw, jong/oud, met/zonder beperking,… Inclusieve ergonomie draagt immers bij tot werkbaar werk. Ontmoet opnieuw je collega's op deze interactieve studiedag en schrijf je hier in! Programma 08:45 Onthaal Park Inn Hotel (station Brussel Zuid) 09:00
 89. De sectorale voorwaarden van VLAREM II die de opslag en het gebruik van gevaarlijke producten regelen, bevatten heel wat gedetailleerde voorschriften, maar bij de toepassing ervan worden bedrijven toch vaak geconfronteerd met vragen: Hoe moet ik het verplichte register van de opgeslagen hoeveelheden opbouwen? Waar moet ik op letten in de
 90. Tijdens deze praktijkgerichte halve dag word je eerst door een erkende VR-deskundige geïnformeerd over de bijkomende wettelijke verplichtingen en procedures als je bedrijf onder het toepassingsgebied van de Seveso III-richtlijn valt of komt te vallen, met hierbij ook het onderscheid in verplichtingen tussen een lagedrempelinrichting en
 91. De pandemie en de (verplichte) voorzorgsmaatregelen zorgen ervoor dat het psychosociaal welzijn bij werknemers meer aandacht verdient en krijgt. Tegelijkertijd maken de pandemie en de maatregelen het moeilijker om je rol van vertrouwenspersoon goed op te nemen. Tijdens deze supervisie ontdek je hoe je als vertrouwenspersoon je opdrachten
 92. In deze praktische en interactieve opleiding leer je hoe je een efficiënt en aangepast securitybeleid opstelt en implementeert, zonder daarbij klanten en medewerkers uit het oog te verliezen. De 'General Data Protection Regulation' vraagt van organisaties in de volgende jaren heel wat inspanningen inzake gegevensbescherming. In deze
 93. Werk je in besloten ruimtes? Of maak je deel uit van de interventieploeg? Word je wel eens omringd door gevaarlijke stoffen? Of kom je regelmatig in contact met giftige rook? Giftige rook of gevaarlijke gaswolken deren niet zolang gezorgd wordt voor goede beschermende kleding en de mogelijkheid om onafhankelijk van de gevaarlijke omgeving
 94. Traditioneel organiseert Prebes Vlaams-Brabant & Brussel jaarlijks een netwerkevent om het nieuwe jaar in te zetten. Covid gooide de laatste jaren roet in het eten. Na het zeer succesvol event van 2020 kunnen we nu terug aanknopen met dit initiatief. Wat mag je verwachten? Ook nu zullen we aandacht besteden aan de verander(en)de wetgeving
 95. Wat doe je wanneer een medewerker geconfronteerd wordt met een ingrijpend verlies? Vaak zitten zowel de medewerker zelf als de collega's met heel wat vragen: mogen we de collega contacteren? Moeten we ernaar vragen, of net niet? Waar moet rekening mee gehouden worden? In deze opleiding krijg je handvaten aangereikt voor het omgaan met
 96. Wat doe je wanneer een medewerker geconfronteerd wordt met een ingrijpend verlies? Vaak zitten zowel de medewerker zelf als de collega's met heel wat vragen. Mogen we de collega contacteren? Moeten we ernaar vragen, of net niet? Waar moet rekening mee gehouden worden? In deze opleiding krijg je handvaten aangereikt voor het omgaan met
  Online
 97. Ben jij actief in preventie, welzijn, gezondheid of milieu? Dan is de Prenne wat je nodig hebt! Op dit evenement kan je netwerken, opleidingen volgen en een bezoekje brengen aan de vakbeurs, de Commerial Corner. Deze editie gaat door in Ter Elst (Antwerpen)
 98. Feesteditie: dienst grootkeukenhygiëne bestaat 30 jaar! Studiedag donderdag 16 juni 2022 in het Provinciehuis Antwerpen Onze dienst grootkeukenhygiëne bestaat 30 (+2) jaar. Al die jaren van duizenden bezoeken, kilometers beeldmateriaal, miljoenen temperatuur-metingen, mogen niet onopgemerkt voorbijgaan. We geven een terugblik op vele
 99. In realiteit wordt er niet zoveel alcohol en andere drugs gebruikt op de werkvloer zelf, eerder net voor de aanvang van het werk, tijdens de lunch, aansluitend op het werk en tijdens speciale gelegenheden op het werk. Hse- en hr-professionals zijn actoren die een rol hebben bij de aanmaak en uitvoering van een alcohol- en drugbeleid. Dit
  Online
 100. Tijdens deze workshop ontdek je hoe je een beleid dat focust op stresspreventie en verhoging van het engagement van je werknemers, opzet in je organisatie. Je ontdekt best practices en tools die je gemakkelijk naar je eigen organisatie vertaalt. Je brengt je eigen cases mee en bespreekt die in groep. Op die manier keer je terug naar je
 101. Tijdens deze opleiding ontdek je welke aspecten leiden tot overlast bij het werken in open ruimten en hoe je hierop antwoorden formuleert waarmee je het welzijn van je medewerkers bevordert. Daarnaast leer je de impact van de coronacrisis op het werken in open ruimte: mag dit nog bestaan? En zo ja, in welke vorm? Het landschapsbureau: hoe
 102. Heb je als preventieadviseur ook weer zin om na een lange periode van ‘je weet wel’ opnieuw uitgebreid te netwerken met collega’s, op een laagdrempelige manier iets bij te leren binnen jouw vakgebied en je ook nog je te laten onderdompelen (niet letterlijk) in een prachtig natuurgebied ? Schrijf je dan snel in voor deze studiedag
 103. Tools voor de preventie van MSA - webinar

  Ongeveer 3 op de 5 werknemers in de EU klagen over MSA. Musculoskeletale aandoeningen (of aandoeningen aan het bewegingsapparaat) zijn fysieke gezondheidsproblemen die hun oorsprong vinden in de werksituatie: rugpijn, peesontsteking, tenniselleboog, hernia, tintelingen, krampen, beperkingen van gewrichtsmobiliteit ... Ze manifesteren zich
 104. Als vertrouwenspersoon faciliteer je de dialoog tussen de betrokken partijen op een neutrale en onpartijdige manier. Geen gemakkelijke opdracht! Want je beweegt jezelf tussen de belangen, motieven en gevoelens van de betrokken partijen. Tijdens deze workshop ontdek je de dynamiek van relationeel leed en toets je af in welke gevallen een
 105. Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er loeren tientallen risico’s om de hoek. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een nakende burn-out door torenhoge werkdruk enz. Als vertrouwenspersoon moet je actief luisteren en krachtig bemiddelen. Want
 106. De Safety Chat van ORA wil een antwoord bieden aan de preventieadviseur die zich op praktische wijze wil verdiepen in bepaalde materies. Je krijgt de gelegenheid om ervaren sprekers die nog dagelijks in “het werkveld” staan, aan het woord te horen, er worden praktische instrumenten aangereikt die een oplossing kunnen zijn binnen jouw
 107. Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er loeren tientallen risico’s om de hoek. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een nakende burn-out door torenhoge werkdruk enz. Als vertrouwenspersoon moet je actief luisteren en krachtig bemiddelen. Want
 108. Ruim 16 % van de werkende Belgen lijdt aan burn-out of zit in de gevarenzone. 1 op 6 medewerkers vertoont symptomen van burn-out en 1 op 5 medewerkers staat aan de rand van uitputting. Werk aan de winkel! Een vroege detectie en preventie van stress kan namelijk veel problemen voorkomen. Hoe, dat ontdek je in deze opleiding. Sinds 1
 109. ORA Opleiding Preventie adviseur niv2. Elke organisatie is verplicht om een interne preventieadviseur aan te stellen. Deze moet op de hoogte zijn van alle wettelijke verplichtingen op het vlak van welzijn en veiligheid op de werkvloer. Bovendien moeten ze de nodige technische kennis hebben om taken en opdrachten correct te kunnen
 110. Dankzij een doeltreffend en transparant documentenbeheersysteem kan je als preventieadviseur tijd vrij maken voor het 'echte' preventiewerk! Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leer je dan ook hoe je snel en efficiënt te werk kan gaan bij de verdere uitbouw van het documentenbeheer. Hierbij wordt de link gelegd naar de
  Online
 111. Deze studienamiddag werd opgenomen en je kan ze bekijken op Vimeo (start na wachtbeeld, ongeveer aan minuut 29). Heel wat leerkrachten geven les over chemische stoffen. Deze stoffen zijn belangrijk voor je les. Maar wist je dat je die chemische stoffen ook correct moet inventariseren en opslaan? Stel je mensen bloot aan gevaarlijke
 112. Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, competenties en vaardigheden verder aan te scherpen. Deze opleiding of supervisie richt de aandacht op deontologie en beroepsgeheim en hoe er in de praktijk mee om te
  Online
 113. Wil je leren hoe je een grote groep kan motiveren? Hoe je kan stimuleren tot gedragsverandering? Hoe je veranderingen kan begeleiden? En hoe je moeilijke onderwerpen kan aankaarten? In deze verhelderende opleiding leer je je overtuigingskracht en dus ook je impact als preventieadviseur te vergroten. De focus op praktische cases zorgt
 114. Deze bijscholing is alleen toegankelijk voor medewerkers van Engie. Plaatsen: auditorium van de centrale van Doel Tijdens deze dag worden de nieuwe wetgevende ontwikkelingen op het gebied van welzijn op het werk van het afgelopen jaar voorgesteld. De andere vakken zorgen ervoor dat de vaardigheden en expertise van preventieadviseurs op
 115. Al meer dan 30 jaar organiseert de Universiteit Antwerpen opleidingen in veiligheidskunde. Het postgraduaat in de preventieadviseur niveau 1 is een opleiding tot preventieadviseur die voldoet aan de wettelijke vereisten volgens de codex over het welzijn op het werk. Deze aanvullende opleiding voor preventieadviseurs is modulair opgebouwd
 116. Deze opleiding is voor ieder die het attest preventieadviseur niveau III wenst te behalen. Objectieven Het verwerven van een basiskennis omtrent welzijn en veiligheid op het werk. Je bent helemaal up-to-date met nieuwste thema’s en wetgeving. Programma Inleiding: wetgeving en praktijk preventieadviseur. Arbeidsmiddelen
 117. Als preventieadviseur hou je in je bedrijf de vinger aan de pols. Je weet alles over de wettelijke verplichtingen rond veiligheid en geeft zo de voorzet voor procedures, regels en veiligheidsprogramma’s. Wie het succes van die initiatieven bepaalt? Je mensen en hun veiligheidsgedrag. Deze opleiding toont je hoe je van veiligheid een way
 118. Loskoppelen: meer dan een behoefte, een recht!

  Deconnectie betekent dat je als medewerker van een federale openbare dienst in normale omstandigheden het recht hebt om buiten de werktijd niet digitaal verbonden te zijn met laptop, tablet, smartphone, enz. Sinds 1 februari 2022 is het recht op deconnectie verankerd in het koninklijk besluit m.b.t. het federale personeelsstatuut. De
 119. Naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit en het Federale Actieplan ter Promotie van de Fiets (BE CYCLIST) organiseert het DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid van de FOD Mobiliteit en Vervoer een conferentie op woensdagvoormiddag 21 september over vrouwen op de fiets in België. Ondanks de vele positieve milieu-, maatschappelijke en
 120. De bescherming van de werknemer, het publiek, de patiënt en het leefmilieu tegen ioniserende straling vergt een multidisciplinaire aanpak en een zeer goede kennis van het kader in wet- en regelgeving. Doelstellingen Dit webinar brengt een overzicht van de laatste updates in wet- en regelgeving in stralingsbescherming in België, en is
  Online
 121. Ben jij actief in preventie, welzijn, gezondheid of milieu? Dan is de Prenne wat je nodig hebt! Op dit evenement kan je netwerken, opleidingen volgen en een bezoekje brengen aan de vakbeurs, de Commerial Corner. Deze editie gaat door in Stayen (Limburg).
 122. Als we het hebben over de "nano", dan bevinden we ons in de wereld van het oneindig kleine. Nanotechnologieën en nanomaterialen worden steeds meer gebruikt in een reeks sectoren, zoals de bouw, de automobielsector, de medische sector en de informatietechnologiesector. Door de miniaturisering van technologieën zijn "geconnecteerde objecten
 123. Met de online tool OiRA Sierteelt maak je gratis en doeltreffend een risicoanalyse en actieplan op voor jouw bedrijf. Dit is niet alleen wettelijk verplicht, het helpt jou en je werknemers ook op weg naar een veiligere werkomgeving. Programma Welkom door gedeputeerde Oost-Vlaanderen Noodzaak tool voor de sierteeltsector - TWW Praktische
 124. Lancering OiRA-tool Sierteelt

  De OiRA Sierteelt kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de sector, Prevent Agri en de FOD WASO en mede dankzij de financiering van de provincie Oost-Vlaanderen. Ook speciale dank aan Green voor de locatie.
 125. Deze opleiding geeft je alle kennis die nodig is om de leden van de hiërarchische lijn (HL) bewust te maken van hun taken en verantwoordelijkheden. Welke impact heeft de hiërarchische lijn op medewerkers met betrekking tot veiligheid? Hoe verhoog je hun betrokkenheid? Hoe zorg je ervoor dat leidinggevenden belangrijke veiligheids- en
 126. Het uitvoeren van risicoanalyses op de werkvloer is de basis van elk preventiebeleid. Het doel van een risicoanalyse is het identificeren van de verschillende taken per functie/werkpost en een inschatting maken van gevaren en risico's die eraan verbonden zijn. Op basis van de risicoanalyse formuleer je dan de gepaste
 127. Fysieke belasting door het tillen van zware lasten en ongunstige houdingen zijn een belangrijke oorzaak van lichamelijke klachten. Een structurele aanpak van ergonomie kan hier een antwoord op bieden. Laat je tijdens deze studienamiddag inspireren hoe je ergonomie kan aanpakken in jouw onderneming.
 128. Praktijkgerichte basisopleiding die de nadruk legt op de onmiddellijke bruikbaarheid en toepassing in de bedrijfssituatie. De opleiding geeft immers niet alleen inzicht in de omgevingsfactoren op de werkplaats maar gaat ook in op de problematiek van de metingen. Enkele belangrijke thema’s die aan bod komen, zijn: statistiek, wetten en
 129. Het Provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen organiseren op vrijdag 30 september 2022 een studienamiddag met als thema De impact op veiligheid en gezondheid door reinigingswerken Reinigingswerken worden in elk bedrijf uitgevoerd. Maar welke impact kunnen de reinigingsproducten hebben

Archief kalender welzijn