Archief Kalender welzijn op het werk

2024

 1. De multidisciplinaire basisvorming wil de samenwerking tussen de verschillende niveaus en specialisaties van preventieadviseurs bevorderen door deze kennis gezamenlijk te verwerven. Op systematische wijze wordt stilgestaan bij de grondslagen van het preventiebeleid en wordt de specifieke taak van de preventieadviseur uitgediept. De
 2. Inleiding Elke organisatie is verplicht om een interne preventieadviseur aan te stellen. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers en beperkte risico’s kan de werkgever zelf preventieadviseur (niveau 3) worden. In deze 6-daagse basisopleiding preventieadviseur niveau 3 verwerf je de basiskennis van de wetgeving en krijg je een
 3. FEBELCEM organiseert in samenwerking met UPTR een tweetalig seminar getiteld : “Veiligheid: allemaal in dezelfde richting!” • Wanneer? Dinsdag 23/01/2024 • Waar? ‘Hubb’, Kunstlaan 20, 1000 Brussel Het evenement begint om 10 uur en wordt afgesloten met een lunch. Gratis maar verplichte registratie! Lees hieronder meer over het
 4. Inleiding In deze supervisie over de jaarlijkse evaluatie leer je de basis van het evalueren. Als vertrouwenspersoon ontvang je immers heel wat meldingen over psychosociale problemen. De onderneming heeft als doel om hieruit te leren en het beleid te optimaliseren. Daarom heeft de vertrouwenspersoon minstens één keer per jaar de taak om
  Online
 5. Eerst denken en dan doen. Gezond verstand gebruiken. Weten of beseffen wat er fout kan gaan en pas daarna handelen: het zijn bekende kreten. Ze stoelen op de aanname dat we rationele wezens zijn en dat we door steeds goed ons verstand te gebruiken alle ongevallen kunnen voorkomen. Evenwel is dit resultaat er nog steeds niet. Dus, ofwel is
  Online
 6. Het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen verheugen zich om u uit te nodigen voor een boeiende studienamiddag rond het thema ‘Welzijn op het Werk’. Deze vindt plaats op vrijdag 26 januari 2024 in PAC Zuid, W. Wilsonplein 2 te 9000 Gent. Deze bijeenkomst belooft informatief en
 7. Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er loeren tientallen risico’s om de hoek. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een nakende burn-out door torenhoge werkdruk enz. Als vertrouwenspersoon moet je actief luisteren en krachtig bemiddelen. Want
 8. Inleiding Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Er zijn verschillende risico’s voor het psychosociaal welzijn op het werk: een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een gapende burn-out door torenhoge werkdruk… Als vertrouwenspersoon is het jouw taak om
 9. De opleiding niveau III is de basisvorming voor elke nieuwe preventieadviseur. Net zoals een stabiele fundering belangrijk is voor een gebouw, is een correcte startopleiding essentieel voor elke adviseur. Na deze opleiding heeft u een goed zicht over de basiscompetenties van de interne preventiedienst. Per module vindt er een lesmoment
 10. In deze supervisie ligt de focus op het beter hanteren en verwerken van de informatie doorheen de interventies. Je leert hoe je als vertrouwenspersoon een goed onderbouwd advies geeft en de interventie foutloos uitvoert. Sinds 1 september 2014 moeten vertrouwenspersonen jaarlijks een supervisie volgen waar ze de vaardigheden die ze nodig
  Online
 11. Deze opleiding is een vervolg op de multidisciplinaire basisvorming (120u). In de basisvorming werd het wie, wat, waarom, waar en waarmee van preventie besproken. De specialisatieopleiding behandelt meer gedetailleerd een aantal risicodomeinen waarmee de preventieadviseur niveau 2 geconfronteerd wordt, zoals het werken met elektriciteit
 12. In de specialisatiemodule niveau 1 worden de welzijnsdomeinen uit de multidisciplinaire basisopleiding verder uitgediept. De lessen focussen op de risicoanalysemethodes, evaluatietechnieken en preventiemaatregelen, aangepast aan de eigen situatie. Aandacht gaat ook uit naar de organisatieontwikkeling, de preventiecultuur en de rol van
 13. Deze praktijkgerichte opleiding leidt tot het verbeteren van de arbeidsomstandigheden door via een multidisciplinaire methodiek het werk aan de mens aan te passen. De opleiding Adviseur Ergonomie is een praktijkgerichte opleiding die de nadruk legt op de onmiddellijke bruikbaarheid en toepassing in de bedrijfssituatie. Ze is een onmisbare
 14. De vertrouwenspersoon is vooral gekend als ‘een vertrouwelijk gesprekspartner voor de werknemer’. Maar een vertrouwenspersoon doet veel meer dan dat! In deze supervisie worden de diverse opdrachten nog eens grondig opgefrist en vanuit de praktijk tot leven gebracht. De meest recente richtlijnen van de overheid en aanverwante wetgevingen
  Online
 15. Heb je ooit in een situatie gezeten waarin eerste hulp cruciaal was, maar wist je niet wat te doen? Het is nooit te laat om levensreddende vaardigheden te leren! Wij nodigen je uit voor onze intensieve tweedaagse EHBO-opleiding, waar je de kennis en het zelfvertrouwen zult opdoen om snel en doeltreffend te handelen in noodsituaties. Onze
 16. Het uitvoeren van risicoanalyses op de werkvloer is de basis van elk preventiebeleid. Het doel van een risicoanalyse is het identificeren van de verschillende taken per functie/werkpost en een inschatting maken van gevaren en risico's die eraan verbonden zijn. Op basis van de risicoanalyse formuleer je dan de gepaste
 17. Doelgroep: Preventieadviseur niveau 3 Iedereen die een basiskennis van brandpreventie wil hebben Voorkennis/vereiste: Geen Inhoud: Brand Brandpreventie Regelgeving Artikel 52 van het ARAB Basisnormen (inleiding tot de regelgeving) Evacuatie Praktische gegevens Donderdag 14/03/2024 - Kantoor Ethias Gent, Kortrijksesteenweg 1052A te 9051
 18. Welke lessen kunnen we trekken uit de rechtspraak over psychosociale risico’s op het werk sinds de wetswijziging van 2014? Een uitwisseling tussen de gerechtelijke- en de preventiewereld

  De wetgeving betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk is aanzienlijk geëvolueerd sinds 2014 door de opname van het concept zelf van de psychosociale risico's op het werk, de toegang van werknemers tot de interne procedure voor deze risico's en meer verduidelijking over de rol van alle interne bedrijfsactoren bij de
 19. Werkkledij, PBM’s en uniformen. Er zijn heel wat verschillende soorten kledij terug te vinden op de werkvloer, en men beseft niet altijd dat er bij elk van deze soorten kledij andere regels gelden. Van de aankoop tot het onderhoud en de vervanging ervan, er zijn heel wat cruciale zaken die men niet uit het oog mag verliezen. In dit
  Online
 20. Het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen organiseren op vrijdag 29 maart 2024 een studienamiddag met als thema Verbrand je niet aan een burn-out! Tijdens deze middag zullen we dieper ingaan op cruciale aspecten met betrekking tot het voorkomen van burn-out en het stimuleren van
 21. Doelgroep Preventieadviseurs, iedereen die geconfronteerd kan worden met (zware) kwetsuren bij medewerkers of derden. Vereiste/voorkennis Attest hulpverlener. Inhoud van de opleiding Bij zware bloedingen ten gevolge van een ernstig ongeval, een aanslag, ontploffing,... volstaan de basistechnieken van de klassieke EHBO opleidingen niet
 22. Alles over het binnenmilieu: het KB binnenlucht, thermisch comfort, verlichting, akoestiek en andere factoren Op 2 mei 2019 verscheen het KB binnenlucht. Ken je de wetgeving voldoende? Als preventieadviseur is het immers belangrijk dat je de juiste risicoanalyse maakt en maatregelen neemt voor een gezond binnenmilieu. En dat is precies
 23. Als vertrouwenspersoon faciliteer je de dialoog tussen de betrokken partijen op een neutrale en onpartijdige manier. Geen gemakkelijke opdracht! Want je beweegt jezelf tussen de belangen, motieven en gevoelens van de betrokken partijen. Tijdens deze workshop ontdek je de dynamiek van relationeel leed en toets je af in welke gevallen een