Aanvullende specialisatiemodule tot preventieadviseur niveau 1

UC Leuven - Limburg organiseert sinds 1999 de specialisatiemodule niveau 1, volledig volgens de wettelijke vereisten bepaald in de codex, boek II, titel 4.
De aanvullende vorming voor preventieadviseurs is modulair opgebouwd en bestaat uit 2 modules; de multidisciplinaire basismodule en de specialisatiemodule niveau 1.
Het opleidingsprogramma wordt regelmatig vernieuwd met inbreng van modules die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de preventieadviseur en die tegemoetkomen aan de veranderende regelgeving.
Om de cursisten optimaal te begeleiden en te coachen werken we in kleine groepen van maximum 30 cursisten en hanteren we interactieve werkvormen met veel oefeningen en een projectwerken.


Docenten
De docenten en medewerkers zijn verbonden aan verschillende universiteiten en hogescholen, gespecialiseerde instellingen, overheidsinstanties, externe diensten en bedrijven. Dit zorgt zowel voor voldoende theoretische diepgang als voor een concrete praktische benadering.
Om de kwaliteit van de onderwijsverstrekking te waarborgen worden zij onderworpen aan een evaluatiesysteem.

De cursisten kunnen gebruik maken van de hogeschoolinfrastructuur met o.a.:

  • Een ruime parking
  • Een restaurant met maaltijden aan democratische prijzen voor cursisten
  • Een mediatheek met mogelijkheden tot interbibliothecair leenverkeer
  • Draadloos netwerk en digitale leeromgeving

Adres:

Conference gebouw

Wetenschapspark 21

3590 Diepenbeek

Wij hebben erkenning voor Vlaams Opleidingsverlof en KMO-portefeuille