Aanvullende specialisatiemodule tot preventieadviseur psychosociale aspecten

UCLL organiseert een nieuwe specialisatiemodule tot preventieadviseur psychosociale aspecten vanaf februari 2023.

Doelgroep

Deze cursus kan worden gestart wanneer u een attest van de multidisciplinaire basismodule kan voorleggen.

De opleiding richt zich tot diegenen die via een interne of externe dienst preventie en bescherming op het werk of als consultant werkgevers en werknemers willen adviseren en ondersteunen bij de uitbouw en implementatie van een preventiebeleid psychosociale aspecten.
Om toegelaten te worden tot de opleiding dient de kandidaat-cursist een diploma van een academische bachelor behaald te hebben.
Om toegang te krijgen tot de functie van preventieadviseur psychosociale aspecten in een interne of externe dienst preventie en bescherming op het werk worden in de Codex art. II.3-30.-§1., 5 volgende vereisten vastgelegd:
• Houder van een universitair diploma of een diploma hoger onderwijs van universitair niveau waarvan het curriculum een aanzienlijk deel psychologie en sociologie bevat en een eerste specialisatie in de domeinen van arbeid en organisatie.
• Houder van een getuigschrift multidisciplinaire basisvorming en de specialisatiemodule psychosociale aspecten.
• 5 jaar nuttige praktische ervaring in het domein van de psychosociale aspecten van het werk.
De ervaring kan verworven worden onder de verantwoordelijkheid van een preventieadviseur psychosociale aspecten.

Preventieadviseurs psychosociale aspecten zijn bekwaam om te detecteren, analyseren, evalueren, om raad te geven en oplossingen voor te stellen op het vlak van de psychosociale aspecten. Zij kunnen klachten zoals stress, burn-out, … linken aan de arbeidssituatie, gekoppeld aan de 5A’s. Zij krijgen technieken aangereikt om een voorkomingsbeleid op te zetten, om escalatie te voorkomen tijdens zorggesprekken na geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Zij kennen de strategische principes om een organisatie- en cultuurverandering succesvol door te voeren maar kennen ook de modellen om individuele gedragsveranderingen teweeg te brengen.

Programma
 

Het programma is conform de codex, boek II, titel 4 betreffende de vorming en bijscholing van de preventieadviseurs.
Er zijn 3 evaluatieonderdelen voorzien:

  • Opzetten van een sensibiliseringscampagne: groepswerk
  • Netwerkstage met een reflectiepaper: individueel
  • Eindwerk en eindwerkverdediging: individueel actie onderzoek

Praktisch

Deze cursus kan worden gestart wanneer u een attest van de multidisciplinaire basismodule kan voorleggen.

De cursus wordt gespreid over 2 academiejaren.

De cursisten kunnen gebruik maken van de hogeschoolinfrastructuur met o.a.:

  •     Een ruime parking
  •     Een restaurant met maaltijden aan democratische prijzen voor cursisten
  •     Een mediatheek met mogelijkheden tot interbibliothecair leenverkeer
  •     Draadloos netwerk en digitale leeromgevinden

Adres:
Quadri gebouw
Wetenschapspark 21
3590 Diepenbeek

Wij hebben erkenning voor Vlaams Opleidingsverlof.