Aanvullende vorming tot preventieadviseur niveau 1

UCLL organiseert sinds 1999 de specialisatiemodule niveau 1, volledig volgens de wettelijke vereisten bepaald in de codex, boek II, titel 4.
De aanvullende vorming voor preventieadviseurs is modulair opgebouwd en bestaat uit 2 modules; de multidisciplinaire basismodule en de specialisatiemodule niveau 1.
Het opleidingsprogramma wordt regelmatig vernieuwd met inbreng van modules die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de preventieadviseur en die tegemoetkomen aan de veranderende regelgeving.

Doelgroep

Zoals beschreven in  de Codex, wordt een kandidaat toegelaten tot de specialisatiemodule niveau 1:

Art. II.4-4.- § 1. de kandidaten die houder zijn van een bachelordiploma van een universiteit of van een bachelordiploma van hoger onderwijs op universitair niveau.

Art. II.4-4.-  § 3. In afwijking van § 1, kunnen kandidaten die houder zijn van een getuigschrift van aanvullende vorming van niveau II en die bewijzen een nuttige praktische ervaring te bezitten van minstens vijf jaar in een interne of externe dienst. De praktische ervaring bedoeld in het voorgaande lid geldt niet voor de kandidaten waarvan de werkgever overgaat van groep C of B naar groep A. De kandidaten moeten in dit geval niveau I verwerven binnen de vier jaar na de overgang.

Deze opleiding is in Nederland beter bekend als hogere veiligheidskunde (HVK). In deze module kunnen kandidaten met een MVK getuigschrift deelnemen, mits het volgen van een extra aangepast programma.

Praktisch

Deze cursus kan worden gestart wanneer u een attest van de multidisciplinaire basismodule kan voorleggen.
De cursus wordt gespreid over 2 academiejaren.
De cursisten kunnen gebruik maken van de hogeschoolinfrastructuur met o.a.:

  • Een ruime parking
  • Een restaurant met maaltijden aan democratische prijzen voor cursisten
  • Een mediatheek met mogelijkheden tot interbibliothecair leenverkeer
  • Draadloos netwerk en digitale leeromgeving

Adres:

Quadri gebouw

Wetenschapspark 21

3590 Diepenbeek

Wij hebben erkenning voor Vlaams Opleidingsverlof.