Aanvullende vorming tot preventieadviseur niveau 2

UCLL organiseert sinds 1999 de specialisatiemodule niveau 2, volledig volgens de wettelijke vereisten bepaald in de codex, boek II, titel 4.
De aanvullende vorming voor preventieadviseurs is modulair opgebouwd en bestaat uit 2 modules; de multidisciplinaire basismodule en de specialisatiemodule niveau 2.
Het opleidingsprogramma wordt regelmatig vernieuwd met inbreng van modules die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de preventieadviseur en die tegemoetkomen aan de veranderende regelgeving.

Doelgroep

Deze specialisatiemodule is bestemd voor wie een getuigschrift preventieadviseur niveau 2 wil behalen. Preventieadviseurs belast met de leiding in een B-bedrijf of overige preventieadviseurs in een A-bedrijf moeten volgens het KB van 27/03/1998 een getuigschrift niveau 2 behaald hebben. In de opleiding hanteren we interactieve werkvormen met veel oefeningen, bedrijfsbezoeken en projectwerk rond risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE).

Deze cursus kan worden gestart wanneer u een attest van de multidisciplinaire basismodule kan voorleggen.
De cursus wordt gespreid over 1 academiejaar.
De cursisten kunnen gebruik maken van de hogeschoolinfrastructuur met o.a.:

  • Een ruime parking
  • Een restaurant met maaltijden aan democratische prijzen voor cursisten
  • Een mediatheek met mogelijkheden tot interbibliothecair leenverkeer
  • Draadloos netwerk en digitale leeromgeving

Adres:

Quadri gebouw

Wetenschapspark 21

3590 Diepenbeek

Wij hebben erkenning voor Vlaams Opleidingsverlof.