Actoren in het preventiebeleid: ieder zijn rol

Bij het voeren van een welzijnsbeleid op het vlak van de onderneming zijn verschillende actoren betrokken, met name de werkgever en zijn Hiërarchische Lijn, de interne en externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, de werknemersvertegenwoordigers en uiteraard de werknemers zelf.
Dit zijn de belangrijkste actoren waarmee een preventieadviseur te maken krijgt. Naast deze "vaste" actoren zijn er occasioneel nog anderen betrokken, zoals de vertrouwenspersoon, de dienst HRM, de EDTC's, de FOD WASO-TWW, de arbeidsauditeur, ...

Kom tijdens deze studiedag van PCBA West-Vlaanderen ism Prebes West-Vlaanderen meer te weten over deze verschillende partijen en hun onderlinge samenwerking!

Nadat in de voormiddag enkele actoren hun rol hebben toegelicht en we meer te weten kwamen over de manieren om tot een goede samenwerking te komen, volgt er in de namiddag een panelgesprek waar volgende partijen aan het woord komen:

Rik D’Helft (Imperial Meat Products) : in de rol van preventieadviseur
Anneleen Snoeckx (Plant manager Pidy Gourmet): in de rol van werkgever
Herman Van de Velde (voorzitter lingeriegroep Van de Velde): in de rol van werkgever
Sandra Lamote (ACV Bouw - Industrie & Energie): in de rol van vakbondsafgevaardigde
- Dr. Yves Rasquin (Cohezio): in de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts

Presentator en moderator van dienst, Stef Dehullu (De duiven van Gerard) legt hen enkele scenario's voor. Een paar voorbeelden:

  • Het is weer de tijd om de prioriteiten voor het jaaractieplan van volgend jaar te kiezen en op papier te zetten. Hoe begin je eraan, en vooral door/met wie?
  • Een medewerker meldt zich op maandagmorgen zichtbaar dronken aan op zijn werkpost. En nu?
  • De jaarlijkse rondgang. Hoe beginnen we eraan en wie speelt hierin welke rol?
  • Er komt een melding van een ernstig ongeval binnen bij de preventieadviseur. En nu? Wie wordt er hier allemaal bij betrokken?
  • Eén van de medewerkers is langdurig ziek en wil graag terug aan de slag, maar kan de vroegere job fysiek niet meer aan. De arbeidsarts pleit voor aangepast werk maar vindt niet meteen gehoor. En nu?
  • Ik word gepest door mijn chef. Ik weet niet bij wie en hoe ik hulp kan zoeken. Ik sta op het punt eronder door te gaan en neem al medicatie. Wat is de reglementaire rol van de actoren in deze situatie?
  •  ... dit en nog vele andere, ...
     

Voor de lunch voorzien we de mogelijkheid tot het nemen van een (al dan niet vegetarische) dagschotel in het restaurant (prijs 8.80 EUR), op voorwaarde dat je deze bij de inschrijving reserveert. Deze moet ter plaatse betaald worden (enkel kaart - geen cash).

Volg je deze studiedag (enkel de ochtendsessies) toch liever digitaal? Dat kan!
Schrijf je via deze link in voor het webinar.

PROGRAMMA

09:00u  Verwelkoming door de provinciegouverneur

09:20u  Kaderen van de stakeholders door Dany Wille (TE Connectivity)

09:50u  Rol arbeidsauditeur vanuit haar ervaring door Sofie Heyndrickx (Arbeidsauditoraat West-Vlaanderen)

10:40u  Koffiepauze

11:00u  Rol TWW vanuit hun ervaring door Chris Van Baeten (FOD-WASO)

11:50u  Hoe de actoren laten samenwerken vanuit niet-hiërarchische band door Filip Janssens (partner D-NA)

12:40u  Vraagstelling

13:00u  Lunch

14:00u  Panelgesprek : Wederzijdse verwachtingen van de actoren aan de hand van scenario's

16:00u  Slotwoord

16:10u  Einde

LOCATIE

Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III laan 41, 8200 Brugge