ADR-opleiding voor administratief en logistiek personeel

Algemene ADR opleiding voor personen die betrokken zijn bij het wegvervoer van gevaarlijke goederen (vnl. dispatchers, laad- en lospersoneel, goederenbehandelaars, magazijniers, administratieve bedienden, enz.), conform ADR Reglement §1.3. De algemene ADR sensibilisering stelt immers dat het betrokken personeel moet vertrouwd zijn met de algemene bepalingen van de voorschriften van het ADR vervoer. Dit geldt eveneens voor het ADR vervoer onder gedeeltelijke vrijstelling die verband houdt met de hoeveelheid per transporteenheid, beter gekend als de 1.000 punten regel.

Volgende thema's komen aan bod tijdens deze dagopleiding:

 1. Inleiding tot het ADR Reglement
 2. Veiligheidsverplichtingen van de ADR betrokkenen
 3. Classificatie en identificatie van gevaarlijke goederen
 4. Aanstelling van een ADR Veiligheidsadviseur (DGSA)
 5. Overzicht & toepassing van vereiste ADR documenten
 6. Vervoer van gevaarlijke goederen in beperkte en uitgezonderde hoeveelheden
 7. Voorschriften m.b.t. ADR verpakkingen en tanks
 8. ADR kenmerken, etikettering en signalisatie
 9. Melding van voorvallen waarbij gevaarlijke goederen betrokken zijn
 10. ADR beveiligingsvoorschriften
 11. Voorwaarden voor het ADR vervoer, het laden, het lossen en de behandeling
 12. Referenties