ADR Veiligheidsadviseur basis alle klassen (uitgezonderd 1, 2 en 7)

Elke onderneming waarvan de bedrijvigheid het verzenden en vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), het spoor (RID) en over de binnenwateren (ADN), of de met dit vervoer samenhangende laad-, los-, vul- of verpakkingswerkzaamheden omvat, moet één of meer Veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen aanwijzen. Deze Veiligheidsadviseur (“Dangerous Goods Safety Adviser – DGSA”) dient te helpen bij de preventie van de aan dit soort activiteiten verbonden gevaren voor de veiligheid van personen, bezittingen of het milieu. Aanstelling m.b.t. deze controlerende en adviserende functie moet steeds aan de bevoegde overheid worden medegedeeld. Het scholingscertificaat is 5 jaar geldig, na het slagen voor een door de bevoegde overheid erkend examen ter afsluiting van de opleiding.

De cursus ADR Veiligheidsadviseur alle klassen (uitgezonderd 1, 2 en 7) bestaat uit een 5-daagse opleiding. Deze cursus heeft in de eerste plaats tot doel de kandidaat ADR Veiligheidsadviseur voldoende kennis te verschaffen over de aan het vervoer, het verpakken, het vullen, het laden of het lossen van gevaarlijke goederen verbonden gevaren en de cursist een voldoende kennis bij te brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en van de in ADR §1.8.3.3 omschreven taken. Deze betreffen o.a.: 

  • nagaan of de voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen worden nageleefd binnen de grenzen van de activiteiten van de onderneming;
  • de onderneming van advies dienen bij werkzaamheden die het vervoer van gevaarlijke goederen betreffen;
  • een voor de bedrijfsleiding bestemd ADR jaarverslag opstellen over de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen.