Adviseur arbeidshygiëne - editie 2022

Praktijkgerichte basisopleiding die de nadruk legt op de onmiddellijke bruikbaarheid en toepassing in de bedrijfssituatie. De opleiding geeft immers niet alleen inzicht in de omgevingsfactoren op de werkplaats maar gaat ook in op de problematiek van de metingen. Enkele belangrijke thema’s die aan bod komen, zijn: statistiek, wetten en normen, klimaat, omgevingsparameters, lawaai en trillingen, verlichting, asbest, chemische en biologische agentia.