Agressie voorkomen en agressiebeleid opstellen (Aalst)

Is je doel als preventieadviseur om de impact van én het aantal agressie situaties te verminderen? Wil je graag acties ondernemen ter preventie van agressie? En weet je hoe je een gedragscode en agressiebeleid opmaakt? Als preventieadviseur heb je een belangrijke rol in de preventieve aanpak van agressie binnen je organisatie. Je vormt namelijk de brug tussen de werkvloer en het beleid van de organisatie.

Doelgroep

Iedereen die in zijn of haar job te maken krijgt met agressie van klanten, leveranciers, medewerkers, leerlingen, patiënten, …

Programma

Basisprincipes van een krachtdadige aanpak van agressie

 • Theoretisch kader
 • De verschillende soorten agressie
 • De opbouw van agressie
 • Toepassing op cases uit je eigen werkpraktijk
 • Verschillende interventietechnieken om agressie die de spanning in een situatie adequaat doen afnemen

Kijken door een preventieve bril

 • De deelnemers maken een risicoanalyse van het eigen team, de eigen afdeling of de organisatie. Elke deelnemer gaat aan de hand van een door de trainer aangereikt format na wat er al aanwezig is en wat er verbeterd kan worden op het vlak van preventieve maatregelen. De bespreking van deze analyse is gericht op uitwisseling van ideeën, best practices en ervaringen op preventief vlak.

Bouwstenen voor een agressiebeleid

 • De waarde van elke interventie rond agressie vergroot enorm wanneer deze vertrekt vanuit een gedragen visie op agressie en een gedragen agressiebeleid.
 • Volgende vragen worden besproken:
  • Hoe start je met het uitwerken van een beleid?
  • Wat zijn de belangrijke aspecten/onderdelen van een agressiebeleid?
  • Hoe zorg je ervoor dat dit beleid binnen de organisatie gedragen is?