Agressie voorkomen en agressiebeleid opstellen (preventieve aanpak)

Is je doel als preventieadviseur om de impact van én het aantal agressiesituaties te verminderen? Wil je graag acties ondernemen ter preventie van agressie? En weet je hoe je een gedragscode en agressiebeleid opmaakt?
Als preventieadviseur heb je een belangrijke rol in de preventieve aanpak van agressie binnen je organisatie. Je vormt namelijk de brug tussen de werkvloer en het beleid van de organisatie.

Om medewerkers en leidinggevenden op het terrein te ondersteunen in het krachtdadig aanpakken van grensoverschrijdend gedrag, is het belangrijk voldoende kennis te hebben van de verschillende soorten en de aanpak van agressie. Dit helpt je om acties te nemen ter preventie van agressie en om een adequaat agressiebeleid uit te tekenen en uit te dragen met als doel: de impact van en het aantal agressiesituaties te verminderen.

Met deze opleiding willen we preventieadviseurs ondersteunen hun rol m.b.t. agressie in te vullen en zo een analyse te kunnen maken van agressie binnen de organisatie, de juiste acties te nemen om agressie te voorkomen en dit te verwerken in een adequaat agressiebeleid.

Deze opleiding duurt 3 halve dagen (telkens op dinsdagvoormiddag).