Allemaal op de fiets! Vrouwen op de fiets in België - Conferentie

Naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit en het Federale Actieplan ter Promotie van de Fiets (BE CYCLIST) organiseert het DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid van de FOD Mobiliteit en Vervoer een conferentie op woensdagvoormiddag 21 september over vrouwen op de fiets in België.

 

Ondanks de vele positieve milieu-, maatschappelijke en fysieke effecten van het fietsen als vervoersmiddel, blijft het aantal fietsende vrouwen in België lager dan dat van mannen. Volgens de Mon­itor-enquête (2017) van de FOD Mobiliteit en Vervoer is het modale aandeel van de fiets 13% voor mannen en 10% voor vrouwen. Daarom zijn extra inspanningen nodig om fietsen toegankelijker te maken voor vrouwen en tijdens deze conferentie bekijken we het huidige fietsgebruik voor vrouwen en gaan we samen op zoek naar de maatregelen waarmee we nog meer vrouwen op de fiets kunnen krijgen.

De gebruikte talen zullen Nederlands en Frans zijn. Er zal geen simultaanvertaling worden verstrekt.

Meer informatie: brecht.vercruysse@mobilit.fgov.be