Arbeidsveiligheid in de tuinaanleg: koele minnaars of een levenslange romance?

In dit webinar gaat men kijken hoe de groene sectoren staan ten opzichte van veiligheid en welzijn, en hoe men daarin kan leren van de verschillende partijen.

Arbeidsongevallen, beroepsziekten, controles... termen die bij velen de haren doen rijzen maar daarom niet minder aandacht verdienen, integendeel.
Tijdens dit webinar werpen verschillende instanties een blik op onze (deel)sector rond arbeidsveiligheid en -gezondheid.
Met niet enkel evoluties en vaststellingen maar tevens doelgerichte oplossingen.

Programma

13:00 Welkom & inleiding door Bart Rassaerts (Voorzitter Prebes Vlaams-Brabant)

13:10 Beroepsziekten, arbeidsongevallen, verzwaarde risico's, preventie... in de tuinaanleg door Joeri Luts en Jocelyne Landries (adviseurs Fedris)

14:00 Controle en opvolging op het terrein van veiligheids- en gezondheidsaspecten door Ing. Christian Halsberghe (Sociaal inspecteur – Directiehoofd a.i. FOD WASO - Toezicht Welzijn op het Werk)

15:00 Ondersteuning en begeleiding naar een veiliger land- en tuinbouw en korte toelichting OiRA Parken en Tuinen door Prevent Agri

15:10 Sectorvisie door Jan Vancayzeele (AVBS)

15:20 Evaluatie & slot door Bart Rassaerts

15:30 Einde

De presentaties en opname van dit webinar zijn beschikbaar via deze link: Webinar: Arbeidsveiligheid in de tuinaanleg - koele minnaars of levenslange romance? - nieuwsberichtPrevent Agri