Asbest herkennen en voorkomen (Aalst)

Ben je op de hoogte van wat asbest precies is en waar het kan voorkomen? Wil je je beter informeren over de actuele wetgeving rond asbest? Heb je nood aan kennis om de wetgeving in de praktijk, met focus naar preventiemaatregelen, toe te passen? Dan is deze opleiding wat je zoekt.

Doelgroep

Preventieadviseurs, leidinggevenden en verantwoordelijken van bedrijven waarvan het eigen personeel aan asbest kan blootgesteld worden en waarvoor een interne opleiding volstaat. Alle werknemers die kunnen blootgesteld worden aan asbest. Door het ontbreken van het praktijkgedeelte, komt deze opleiding niet in aanmerking voor asbestruimers.

Het programma

Na het volgen van deze opleiding weet je wat asbest is en waar het kan voorkomen, wat de risico's zijn en welke preventiemaatregelen er moeten genomen worden. Ook kom je te weten hoe je een inventaris opmaakt en een beheersprogramma opstelt.

Preventie & bedrijfsstrategie

De rol van de preventieadviseur

Wat is asbest?

  • Oorsprong en soorten
  • Herkenning
  • Toepassingen
  • Gezondheidseffecten

Regelgeving asbest

Inventaris, identificatie, monstername, sloop inventaris, risicobeoordeling & beheersprogramma

Asbestverwijdering & asbestafval