Basiscursus preventieadviseur niveau 3 (Kermt)

Wil je preventieadviseur worden? Wil je meewerken aan het opzetten van een welzijnsbeleid in jouw organisatie? Leer alles over de wetgeving, richtlijnen, technieken en best practices. Deze opleiding geeft je een stevige basis om aan de slag te gaan als preventieadviseur.

Doelgroep

Deze opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor de preventieadviseurs die geen verplichting hebben tot aanvullende vorming niveau I of II. De opleiding richt zich tot personen die het getuigschrift van preventieadviseur niveau 3 willen behalen. Ook is de opleiding nuttig voor medewerkers van de diensten voor Preventie en Bescherming en leden van de hiërarchische Lijn.

Het programma

Meewerken aan het opzetten van een veiligheidsbeleid kan alleen gebeuren door een gevormd preventieadviseur. Artikel 21 van het Besluit Interne Dienst Preventie en Bescherming op het werk bepaalt dan ook: "De preventieadviseurs bezitten voldoende kennis van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk van toepassing in de onderneming of instelling waarin zij hun opdracht vervullen, en hebben de nodige technische en wetenschappelijke kennis om de activiteiten bedoeld in afdeling 2 te kunnen vervullen."

De cursus is modulair opgebouwd. Je kan je ook voor één of meerdere modules inschrijven. Je ontvangt een attest van aanwezigheid voor de betreffende module. Als je de volledige cursus hebt gevolgd en slaagt voor de evaluatieproef, ontvang je een getuigschrift 'Basiscursus Preventieadviseur'. De evaluatieproef omvat praktische kennis en een paper over een onderwerp in relatie met het preventiebeleid in je eigen onderneming. 

Welzijn op het werk/ stakeholders

Belgische Welzijnswetgeving & werken met derden, bijzondere werknemerscategorieën

Beleid inzake welzijn werknemers bij de uitvoering van hun werk

Comité Preventie & Bescherming - Basisoverlegcomité

 Interne dienst preventie & bescherming op het werk

Gezondheidstoezicht & Arbeidshygiëne: topic Biologische agentia / Eerst hulp 

Inleiding tot de Ergonomie

Inleiding tot de psychosociale aspecten

Risicobeheer 

Arbeidsveiligheid: mechanische risico’s

 Arbeidsveiligheid: elektrische risico’s

Arbeidsveiligheid: intern transport

Brandpreventie & brandbestrijding

Werken op hoogte

Collectieve & Persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbeidshygiëne: topic Gevaarlijke stoffen & producten

Bestelling & indienstname procedure

Instructies & vorming

Arbeidsongevallen & veiligheidsparameters

Arbeidsplaatsen & Arbeidshygiëne: topic omgevingsfactoren - Fysische agentia