Basisopleiding Preventieadviseur

De basiscursus voor preventieadviseurs omvat 6 opleidingsdagen, die de toekomstige preventieadviseurs toelaten om de functie op te nemen in de zogenaamde C en D bedrijven met beperkt risico. De opleiding richt zich eveneens tot de leden van de hiërarchische lijn, de kmo-bedrijfsleiders, de leerkrachten beroepsopleiding en tot eenieder die een actieve rol wenst te spelen in het preventiebeleid. 

De inhoud is conform de bepalingen van de codex, boek II, titel 4 betreffende de vorming en bijscholing en de codex, boek II, titel 1 betreffende de interne dienst voor preventie. De opleiding omvat volgende lessen:

- Wettelijk kader
- Preventiemanagement
- Risicoanalyse
- Kosten en baten van preventiemaatregelen
- Taakverdeling in de onderneming
- Gezondheidstoezicht
- EHBO en noodplanning
- Brand en explosiepreventie
- Gezondheidsrisico’s en duurzame inzetbaarheid
- Psychosociale belasting: stress, burnout, pesten en ongewenst gedrag
- Fysieke belasting en ergonomie

De lessen zijn heel praktisch opgevat en sluiten aan bij de onmiddellijke realiteit van de preventieadviseur. De talrijke praktijkvoorbeelden en oefeningen zijn zeer herkenbaar en kunnen meegenomen worden in de dagelijkse taken.