Basisopleiding preventieadviseur - Niveau 3 (meerdaagse opleiding)

Inleiding

Elke organisatie is verplicht om een interne preventieadviseur aan te stellen. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers en beperkte risico’s kan de werkgever zelf preventieadviseur (niveau 3) worden.  

In deze 6-daagse basisopleiding preventieadviseur niveau 3 verwerf je de basiskennis van de wetgeving en krijg je een overzicht van technische aspecten over veiligheid en welzijn op het werk. 

Doelstelling

 • Je verwerft een basiskennis over welzijn en veiligheid op het werk 
 • Je bent helemaal up-to-date met nieuwste thema’s en wetgeving 
 • Je krijgt nuttige tips en tools 
 • Je wisselt praktijkervaringen uit met collega’s 

Doelgroep

De opleiding richt zich in de eerste plaats tot preventieadviseurs die geen verplichting hebben tot aanvullende vorming niveau I of II. Daarnaast kan de opleiding ook nuttig zijn voor medewerkers van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (IDPBW) en leden van de hiërarchische lijn. 

Programma

 • Inleiding: wetgeving en praktijk preventieadviseur 
 • Arbeidsmiddelen 
 • Gezondheidstoezicht 
 • Arbeidsplaats en specifieke risico's 
 • Werken met derden 
 • Psychosociale aspecten 
 • Noodplan 
 • Ergonomie 
 • Industriële hygiëne 
 • Varia (Q&A) 
 • Evaluatie 

Attest

Na de opleiding krijg je een attest van deelname. 

Attentia is opgenomen op de lijst van de Federale Overheidsdienst WASO voor het verstrekken van deze opleiding. Voor deelname aan deze cursus dien je te voldoen aan de eis voor basiskennis (Art. II.4-23 van de Codex Welzijn op het Werk”) 

Praktisch

De docent benadert alle thema’s op een praktische manier. Zo kun je nadien zelf aan de slag in jouw eigen specifieke bedrijfscontext om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Er wordt gewerkt met een werkmap die jij zelf bijhoudt en verder aanvult tijdens de opleidingstermijn. Als eindevaluatie licht je jouw werkmap toe en beantwoord je daar vragen over. 

De klassikale opleidingen gaan door in 6 dagen van 9u tot 17u. 

De onlineopleidingen gaan door in 12 voormiddagen van 9u tot 12u45.