Basistraining interne auditor volgens ISO 19011:2018

Een interne audit is een belangrijk instrument om de doeltreffendheid van een managementsysteem te meten en om na te gaan of de vereiste procesdoelstellingen worden gehaald. Gebeurt in de praktijk wat er in het systeem werd afgesproken en vastgelegd? En welke aspecten kunnen worden geoptimaliseerd? Deze opleiding geeft je inzicht in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van interne auditors en de uitvoering ervan.

Pluspunten

Door de focus op procesmatig auditeren en op de integratie van de verschillende managementsystemen, krijgt deze training een echte meerwaarde. Je krijgt de nodige informatie over de vernieuwde Managementsysteem norm versies ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en ISO 45001:2018.