Bewust veilig?

Eerst denken en dan doen. Gezond verstand gebruiken. Weten of beseffen wat er fout kan gaan en pas daarna handelen: het zijn bekende kreten. Ze stoelen op de aanname dat we rationele wezens zijn en dat we door steeds goed ons verstand te gebruiken alle ongevallen kunnen voorkomen. Evenwel is dit resultaat er nog steeds niet. Dus, ofwel is de aanname fout ofwel lukt het ons geenszins om als het ertoe doet ons rationeel te gedragen. In dit webinar wil Erik Deblonde je zoveel mogelijk zelf laten ontdekken dat we ons dagelijkse doen en laten, op het werk maar ook privé, niet bewust aansturen, dat we dat ook niet kunnen en het zelfs ook niet noodzakelijk is. Hierop aansluitend legt Erik uit hoe ons gedrag - ook op veiligheidsgebied - wel tot stand komt of aangestuurd wordt. Hij beroept zich daarvoor op de jongste inzichten van de psychologie die voor velen tegenfeitelijk en zelfs contra-intuïtief ogen. Hij toetst ze aan praktijkvoorbeelden en illustreert waar mogelijk ook wat ze kunnen betekenen voor tools zoals lmra, veiligheidsrondgangen en b.v. ongevallenanalyse. Inbegrepen in het senTRAL abonnement<br /><br />Bent u senTRAL klant? Dan is dit webinar inbegrepen in uw senTRAL-abonnement en kan u gratis deelnemen. U kan zich inschrijven via de link in senTRAL of in de e-mails die u ontvangt in het kader van uw senTRAL-abonnement.<br />Meer informatie? Raadpleeg de <a title="senTRAL" href="https://sentral.kluwer.be/BeforeLogin.aspx?ReturnUrl=%2fsecure%2fHome.a…" target="_blank" rel="noopener noreferrer">senTRAL</a> helppagina.