Bijscholing Eerste interventieploegleider - Brandbestrijdingsdienst

DOELGROEP

Deze bijscholing richt zich tot personen die instaan voor de organisatie en de leiding van een interventieploeg in geval van een noodsituatie in privé of openbare kantoorgebouwen en die hun vaardigheden op het gebied van interventies op peil willen houden.

DOELSTELLING

 •  De kennis en vaardigheden verworven tijdens de stage voor interventieploegleider herhalen en opfrissen.
 •  De verschillende aspecten van preventie uitdiepen.
 •  De interventieploeg leren leiden bij meer complexe scenario’s.
 •  Nadruk op het belang van leiderschap.
 •  Herzien van de tijdens de basisopleiding besproken preventie- en interventiedoelstellingen.

INHOUD

 •  Theorie
  •  Herhaling van essentiële theoretische kennis over brand.
  •  Herhaling van de vaardigheden vereist voor de functie van ploegleider.
  •  Herziening van de basisbeginselen van communicatie met ploegleden.
  •  Organisatie, interventies en veiligheidsvoorschriften voor het team.
  •  Positie van de ploegleider in de algemene organisatie bij een brand.
  •  Ontwikkeling van interventiescenario’s op basis van plans van gebouwen.
 •  Praktijk
  •  Praktische blusoefeningen op reële vuren in gesloten ruimten, begeleid door A-First lesgevers.
  •  De praktische oefeningen laten toe de interventiedoelstellingen maximaal te implementeren, het niveau van competenties te garanderen, bepaalde reflexen te behouden en ploegleiders optimaal voor te bereiden.