Bijscholing preventieadviseur Klimaat en luchtverversing

Al onze bijscholingen zijn van toepassing voor de preventieprofielen van Niveau III tot Niveau I. Alsook zijn ze bestemd voor zowel grote als kleine of middelgrote ondernemingen.

Programma:

Klimaat en luchtverversing : Gezonde lucht is een essentieel element voor onze gezondheid. Er zijn echter tal van factoren die onze luchtkwaliteit beïnvloeden. Daarom werden in de wetgeving bepalingen opgenomen m.b.t. de binnenluchtkwaliteit. 
In de opleiding gaan we na hoe deze bepalingen in de praktijk vertaald worden en behandelen we onder andere volgende vragen: 

Welke actie's dienen ondernomen te worden op gebied van ventilatie in verband met Covid-19? 

- Hoe voer je een risicoanalyse binnenluchtkwaliteit uit? 
- Waar dien je op te letten? 
- Welke metingen kunnen uitgevoerd worden? 
- Welke zijn de te hanteren richtwaarden?