Binnenmilieu

Op 2 mei 2019 verscheen het KB binnenlucht. Ken je de nieuwigheden al? Als preventieadviseur is het immers belangrijk dat je de juiste risicoanalyse maakt en maatregelen neemt voor een gezond binnenmilieu. En dat is precies wat je in deze opleiding leert. Ze komt dan ook in aanmerking voor de verplichte bijscholing voor preventieadviseurs (KB van 29 januari 2013).

In 1 dag vervolledig je je kennis over de belangrijkste aspecten met betrekking tot binnenmilieu op de werkvloer:

  • Je leert alle aspecten van het KB: de verplichtingen, richtlijnen en gevolgen voor je bedrijf.
  • Je krijgt praktijkgericht advies: hoe harmoniseer je het binnenmilieubeleid met de belangen van alle betrokkenen.
  • Hoe voer je een risicoanalyse binnenluchtkwaliteit uit?
  • Welke metingen kunnen worden uitgevoerd?
  • Welke zijn de te hanteren richtwaarden?
  • Welke andere factoren kunnen het binnenmilieu beïnvloeden?
  • Welke acties dienen te worden ondernomen op het gebied van ventilatie in verband met COVID-19?
  • Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten inzake verlichting?
  • Hoe kan je problemen met akoestiek en geluid binnen kantooromgevingen voorkomen?