Binnenmilieu

Alles over het binnenmilieu: het KB binnenlucht, thermisch comfort, verlichting, akoestiek en andere factoren

Op 2 mei 2019 verscheen het KB binnenlucht. Ken je de wetgeving voldoende? Als preventieadviseur is het immers belangrijk dat je de juiste risicoanalyse maakt en maatregelen neemt voor een gezond binnenmilieu. En dat is precies wat je in deze opleiding leert. Ze komt dan ook in aanmerking voor de verplichte bijscholing voor preventieadviseurs (KB van 29 januari 2013).

Sinds 6 november 2022 is de wet omtrent het verbeteren van de luchtkwaliteit in openbare binnenruimtes van kracht. Binnenkort worden de uitvoeringsbesluiten verwacht. Deze training behandelt tevens de specifieke aspecten van de wet die op jou van toepassing zijn. Je zult ook leren hoe je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen op dit gebied.