Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

Elke werkgever is verplicht om een intern noodplan op te stellen voor de bescherming van de werknemers, rekening houdend met de resultaten van de risicoanalyse. De veiligheid van werknemers én bezoekers is uiteraard van groot belang. Ken je de preventieverplichtingen inzake brandpreventie? In deze opleiding leer je een brandrisicoanalyse uit te voeren, een brandpreventiedossier samen te stellen en een intern noodplan op te stellen. Veiligheid voor alles!