Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

Elke werkgever is verplicht om een intern noodplan op te stellen voor de bescherming van de werknemers, rekening houdend met de resultaten van de risicoanalyse. De veiligheid van werknemers én bezoekers is uiteraard van groot belang. Ken je de preventieverplichtingen inzake brandpreventie? In deze opleiding leer je een brandrisicoanalyse uit te voeren, een brandpreventiedossier samen te stellen en een intern noodplan op te stellen. Veiligheid voor alles!

Tijdens deze opleiding krijg je naast de verplichtingen inzake brandveiligheid ook een bondig overzicht van de recentste wetgeving inzake brandveiligheid.

Na het volgen van deze training ken je al de verplichtingen inzake brandpreventie. Je kent de onderdelen van de risicoanalyse brand, en je kan een brandpreventiedossier samenstellen en een intern noodplan opstellen. Kortom, deze opleiding vertaalt de wetgeving brandpreventie naar jouw praktijk.