COS-brochure: een handleiding voor chemie in het secundaire onderwijs

Inhoud

Als leerkracht chemie, natuurwetenschappen, STEM of … geef je les over chemische stoffen. Je gebruikt ze niet enkel, je dient ze ook correct te inventariseren en op te slaan. Ook leerlingen kunnen in contact komen met chemische stoffen tijdens hun opleiding. Bij de blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen dient volgens art. VI.1-6 van de codex over het welzijn op het werk een risicoanalyse opgesteld te worden die moet uitwijzen welke preventiemaatregelen genomen moeten worden zodat dit op een veilige manier kan verlopen. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met titel 3 van boek X van de codex over het welzijn op het werk (wetgeving die specifiek over jongeren gaat) en de daarin opgesomde verbodsbepalingen. Omdat dit in praktijk niet altijd even eenvoudig is, werkte de COS-werkgroep hiertoe een eenvoudige en gebruiksvriendelijke tool uit. De werkgroep heeft er adviezen aan toegevoegd over veiligheidsonderricht, opslag van schoolchemicaliën, de milieuvriendelijke verwijdering van het afval, de inrichting van wetenschapslokalen en de organisatie van praktijklessen.

Datum

20 maart 2023

Locatie

Provinciaal Sport en Recreatiedomein De Schorre
Congrescentrum De Pitte, Zaal Boom
Schommelei 1
2850 Boom
Bereikbaarheid De Schorre

Doelgroep

Preventieadviseurs, leerkrachten, technisch adviseurs, ...

Programma

13.15-13.30 Ontvangst 

13.30-13.45 Inleiding (Anthony Kets, Departement Onderwijs en Vorming, beleidsthemabeheerder preventie en bescherming in het Vlaams Onderwijs)

13.45-14.15 Toelichting welzijnswetgeving (Tom Van Hooreweder, Sociaal Inspecteur,  Toezicht op het Welzijn op het Werk, Directie Antwerpen)

14.15-14.50 Toelichting COS-brochure Deel 1 door Marc Verhaeghe (auteur COS-brochure, preventieadviseur)

14.50-15.10:  Pauze

15.10-15.50: Toelichting COS-brochure Deel 2

15.50-16.00: Vragenronde

Inschrijven

Schrijf je gratis in via de inschrijvingslink