De fundamentele principes van welzijn en veiligheid in onderhoud

Onderhoud blijft een gevaarlijk beroep. Uit statistieken blijkt dat een maintenance technicus vijftig keer meer kans heeft op een dodelijk arbeidsongeval dan een kantoorbediende. Dit vraagt om extra aandacht voor veiligheid en welzijn op de werkvloer.

Productiebedrijven - zowel grote, middelgrote als kleine ondernemingen - worden vandaag de dag geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Enerzijds moeten zij rekening houden met veranderende verwachtingen van stakeholders, anderzijds is er behoefte aan een pragmatische benadering van welzijn en veiligheid op het werk, waarbij niet alleen wordt gekeken naar wat er op papier staat, maar vooral naar wat er in de dagelijkse praktijk gebeurt.

Ongeacht de grootte van je organisatie, is het belangrijk om een managementsysteem voor veiligheid en gezondheid op te bouwen dat op maat is van je bedrijf. Dit kan helpen om veiligheidsrisico's te identificeren, te beheren en te verminderen, en om de werknemers te beschermen tegen ongevallen en gezondheidsproblemen.

Programma

 • Veiligheidscijfers in onderhoud, enkele opmerkelijke vaststellingen van arbeidsongevallen en de gevolgen ervan – Wim Vancauwenberghe
 • Welzijn en veiligheid in onderhoud, een pragmatische aanpak – Franky Deconinck
  • Waarom ‘welzijn op het werk’
  • Domeinen van het welzijn op het werk
  • De verschillende actoren en hun rol
  • Indeling van de bedrijven
  • Belangrijke documenten
  • Aansprakelijkheden
  • Arbeidsongevallen
  • Aankoop
  • Werken met onderaannemers en externe partners 
  • Tools
  • Basisfilosofie

•    De 5 basisprincipes van veilig onderhoud – Wim Vancauwenberghe
 

Praktisch

15:30    Ontvangst
16:00    Introductie: Veiligheid in onderhoud
16:15     De fundamentele principes van welzijn en veiligheid in onderhoud
17:15    De 5 basisprincipes van veilig onderhoud
17:30    Drankje en hapje