Een goede luchtkwaliteit? Meer dan ventileren alleen

Na bijna 2 jaar van gedwongen inactiviteit komt Prebes West-Vlaanderen bij jullie terug met een knaller van een studiedag rond ventilatie, teneinde de kwaliteit van de binnenlucht in onze werkplaatsen te garanderen.

We presenteren een uitgebreid programma met topsprekers waarvan meerderen ook lid waren van de 'Taskforce Ventilatie en Binnenluchtkwaliteit', gecoördineerd door Pieter Bolle.

Tijdens deze studiedag komen alle theoretische als praktische aspecten van ventilatie aan bod.
Risico-analyses die de polluenten in kaart moeten brengen en CO2-metingen zijn belangrijke parameters die de benodigde ventilatiecapaciteit zullen bepalen.

Tevens wordt inzicht gegeven van de mogelijkheden tot luchtzuivering.

En.... wellicht kan tegen 25 april al een tipje van de sluier gelicht worden van de nieuwe ventilatiewet die in de stijgers staat.

Deze studiedag gaat door in het vertrouwde Boeverbos weliswaar nog onder bepaalde restricties qua toegelaten aantal deelnemers.
Daarom is het mogelijk om deze studiedag ook digitaal te volgen via lifestreaming.

Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met het Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid, FOD WASO en Provincie West-Vlaanderen.