Eén op de tien werknemers ervaart cyberpesten op het werk - Studienamiddag

Naast het algemeen kader wordt tijdens deze studienamiddag aandacht besteed aan de preventie, sensibilisering en het omgaan met digitale pesten op de werkvloer.

PROGRAMMA


13.00 : Onthaal van de deelnemers
13.30 : Verwelkoming Bert Lambrechts, gedeputeerde en afgevaardigd voorzitter van het Provinciaal Comité Limburg voor de bevordering van de Arbeid – Provinciaal Veiligheidscomité Limburg
13.45 : Introductie voor een kader rond deconnectie aan de hand van een praktijkvoorbeeld van cyberpesten op het werk. Kristof Biesemans, preventieadviseur psychosociale aspecten Idewe
14.25 : Preventie en sensibilisering Trees Claes, preventieadviseur psychosociale aspecten Liantis
15.05 : Koffiepauze
15.25 : Aanpak van pesterijen in de praktijk. Katja Janssens, psychosoial manager Cohezio
16.00 : Vragenronde


Moderator : Erik Remels, voorzitter Prebes Limburg