Emergency Casualty Care

Doelgroep

Preventieadviseurs, iedereen die geconfronteerd kan worden met (zware) kwetsuren bij medewerkers of derden.

Vereiste/voorkennis

Attest hulpverlener.

Inhoud van de opleiding 

Bij zware bloedingen ten gevolge van een ernstig ongeval, een aanslag, ontploffing,... volstaan de basistechnieken van de klassieke EHBO opleidingen niet.  

Deze opleiding richt zich tot iedereen die in alle omstandigheden wenst klaar te staan om de eerste cruciale zorgen toe te dienen, dit in moeilijke en gevaarlijke situaties waar men niet in staat is om op korte termijn beroep te kunnen doen op externe hulpdiensten.  

Deze opleiding bestaat uit volgende opleidingsonderdelen:  

 • Traumatologie: eigenschappen van steekwapens, vuurwapens en explosies  
 • Ballistiek: de principes van caviteitsvorming bij vuurwapens  
 • De beschrijving en toelichting van de erkende “preventable deaths” (massieve bloeding, luchtwegobstructie, pneumothorax)  
 • Benadering van een klassieke noodsituatie versus een “high risk” noodsituatie (vb. active shooter, suicide attack, improvised explosive device, ongeval)  
 • Evacuatie technieken van een gekwetste  
 • De verschillende fases voor benaderen van een gekwetste  
 • Beschrijving, demonstratie en uitvoering van het “MARCH”-protocol  
 • Presentatie en praktische toelichting van de individuele eerste hulp kit  
 • Geleide praktische simulaties  

 Deze opleiding wordt ondersteund met praktische oefeningen en cases om ervoor te zorgen dat u na de opleiding onmiddellijk aan de slag kan met wat u geleerd hebt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding voor de praktische oefeningen het nodige oefenmateriaal voorzien. 

Praktische gegevens

Dinsdag 16/04/2023. Lokatie: SERIS, Telecomlaan, 8 – B-1831 Diegem

 • Onthaal: 8.30 u. tot 9.00 u.
 • Ochtendsessie: 9.00 u. tot 12.00 u.
 • Lunch: 12.00 u. tot 13.00 u.
 • Namiddagsessie: 13.00 u. tot 16.00 u.