Ergonomie voor de preventieadviseur

Alsmaar meer medewerkers kampen met fysieke klachten. Dat leidt tot werkverlet en absenteïsme. Een aangepaste werkplaats waar ingezet wordt op ergonomie, kan helpen om fysieke klachten en dus werkverlet te voorkomen. Tijdens deze praktijkgerichte opleiding ga je echt aan de slag met ergonomische analysetechnieken. Je leert hoe je de juiste ergonomische maatregelen neemt en een comfortabele werkomgeving creëert. Het gevolg: minder fysieke klachten, betere prestaties, een hogere tevredenheid en minder absenteïsme.

In deze opleiding leer je niet alleen hoe je een risicoanalyse uitvoert, maar ontdek je ook hoe je een helder en grondig verslag opstelt. 

Na deze opleiding werk je actief mee aan een ergonomische risicoanalyse in je bedrijf en sta je sterk in de schoenen bij de implementatie van de ergonomische maatregelen.