Gevaarlijk afval in de transportregelgeving (ADR): De grote inhaalbeweging. Bent u ook betrokken ?

13.00u. – 13.30u. Onthaal


13.30u. – 13.45u. Marc Van den Broeck – Bestuurder VVV-DGT
Verwelkoming


13.45u. – 14.15u. Ing.-lic. Willy Van Praet – veiligheidsadviseur UZ Leuven, e.a. en actief lid van de Informele Werkgroep Gevaarlijk Afval van de Joint Meeting van ADR
De plaats van transportgevaarlijk afval in de ADR-regelgeving. Hebt u al van de juiste keuze van verpakkings- en vervoerregime gehoord?


14.15u. – 14.45u. Baudouin Ska – intern adviseur bij FEAD - Voorzitter van de Informele Werkgroep Gevaarlijk Afval van de Joint Meeting van ADR (Genève)
De vlucht vooruit : overzicht van de wijze waarop het transportgevaarlijk afval eindelijk zijn terechte plaats in de ADR-regelgeving heeft gekregen en wat dit concreet betekent voor de ondernemer.


14.45u. – 15.00u. Pauze


15.00u. – 15.30u. Raf Van Gysel – advocaat Ponet & LVP Advocaten
Wie is nu eigenaar van dat afval en hoe geraak je er vanaf? Waarvoor is de vervoerder aansprakelijk en wat met diens onderaannemer?


16.00u. – 16.30u. Ing.-lic. Willy Van Praet – veiligheidsadviseur UZ Leuven, e.a. en actief lid van de Informele Werkgroep Gevaarlijk Afval van de Joint Meeting van ADR
De nationale afwijking : de ‘vierde weg’ ?


16.30u. – 16.45u. Pauze


16.45u. – 17.30u. Gerry Reynders – logistiek manager BEBAT
Transportgevaarlijk afval van lithiumbatterijen: Nieuwe verpakkingsvormen bieden ook veiliger tussenopslag bij de ontdoener.


17.30u. – 17.45u Marc Van den Broeck – Bestuurder VVV-DGT
Q&A, gevolgd door synthese.


17.45u. – 19.00u. Netwerkborrel

Plaats: De Schorre - Boom