Hoe zet je een geïntegreerd veiligheidssysteem op?

  • Heb jij alle veiligheidsrisico's van je bedrijf in kaart?
  • Neem jij de juiste veiligheidsmaatregelen?
  • Spring je wel efficiënt om met de aanwezige resources in het bedrijf?

Tijdens deze module ontdek je de fundamenten voor een duurzaam veiligheidsbeheer. Je maakt kennis met onderbouwde theorieën met betrekking tot safety management, de wetgeving en goede praktijken. Al deze informatie wordt omgezet naar praktische tips en tools waarmee je in jouw bedrijf zelf aan de slag kan gaan. Je keert huiswaarts met een gedegen basiskennis over het belang van veiligheidssystemen en de impact op jezelf, jouw collega’s en het bedrijf. Veiligheid is immers een zaak van het hele bedrijf, niet enkel van het departement dat zich bezighoudt met welzijn op het werk. Je weet dat veiligheidsbeheer niet alleen de veiligheid binnen jouw onderneming vergroot, maar ook de interne samenwerking verbetert en jouw concurrentiepositie kan verstevigen.

  • een gedegen basisachtergrondkennis van veiligheid op het werk;
  • een basisinzicht in hoe je een duurzaam veiligheidsbeleid en -systeem uitwerkt;
  • inzicht in hoe alle departementen binnen jouw bedrijf de oorzaak én de oplossing zijn van de verschillende veiligheidsaspecten;
  • inzicht in welke KPI's/SPI's je moet meten en opvolgen en hoe je deze kan verankeren in je bedrijf m.b.v. je veiligheidsbeleid;
  • praktische tools die je meteen binnen jouw bedrijf kan gebruiken.