Ladingsbeveiliging voor het wegvervoer

Deze module omvat een theoretisch en een praktisch deel.

De huidige normen betreffende ladingzekering en categorisering op basis van de Belgische wetgeving worden overlopen. Begrippen zoals massa, gewicht, zwaartepunt, versnellingskrachten, verdeling van de lading en voertuigkeuze worden besproken. Tevens wordt er nagegaan wie aansprakelijk is voor het stuwen, welke soorten stouwingsvormen er bestaan en voor welke soort lading ze gebruikt kunnen worden. In functie van de bedrijfsactiviteiten van de betrokken firma kan dit deel aangepast worden naar bv. ladingbeveiliging gasflessen, enz.

Aan de hand van praktische oefeningen het gebruik van een aantal stouwingsvormen inoefenen, oefeningen maken betreffende het berekenen van de wrijvingsweerstand, het aantal te gebruiken spanbanden, krachten die opgevangen worden door het kopschot, antislipmatten, enz.

Elke deelnemer ontvangt een cursusboek bestaande uit een duidelijke powerpointpresentatie in kleur met voldoende ruimte om notities te maken, alsook een afdruk van het door de Europese Commissie gepubliceerd document "Richtsnoeren voor Europese beste praktijken voor het zekeren van lading voor vervoer over de weg" (cf. "European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport”).