Lerend Netwerk Safety 4 HSE-managers

Methodiek


Het takenpakket van de HSE-manager ondergaat een sterke metamorfose. De uitdagingen waar je tegenaan loopt, lijken vaak complex en bedrijfseigen, terwijl die meestal universeel zijn en voorkomen in andere bedrijven. Als HSE-professional ben je bovendien nooit uitgeleerd, dus lijkt het ons nuttig om die kennisopbouw en kennisdeling te stimuleren in een lerend netwerk dat zich specifiek toespitst op veiligheidsmanagement en veiligheidscultuur. Sectoren (metaal, voeding, kunststof etc) worden bewust gemengd voor een maximale kruisbestuiving en om nieuwe manieren van aanpakken buiten de eigen sector te leren kennen. Gedaan met oplossingen zoeken die al bestaan! Tijd om het lerend netwerk te raadplegen en om efficiënt en praktijkgericht bij te leren. 

Samenkomen in een niet-concurrentiële omgeving biedt de mogelijkheid snel en efficiënt bij te leren van anderen en helpt om een eigen vaknetwerk op te bouwen. Tijdens 7 sessies kom je met 15 HSE-managers uit verschillende productiebedrijven samen om kennis en ervaringen uit te wisselen over bepaalde thema’s. Een vaste peter of meter stimuleert de ervaringsuitwisseling en een externe spreker zorgt voor een theoretische kapstok. Elke sessie start met een rondleiding in een van de deelnemende productiebedrijven.


Programma

De thema’s van de sessies bepaal je met de groep onder begeleiding van een p/meter, op de kick-off op 21 september. Om jouw stem te laten gelden, is het belangrijk dat je aanwezig kan zijn op de kick-off.

Mogelijke thema’s:

 • Safety leadership
 • Onthaal en opleiden van medewerkers
 • Kennisborging
 • Omgaan met verschillende talen en culturen
 • Motiveren
 • Assertief communiceren
 • Feedback geven
 • KPI
 • KBI
 • Communicatietools
 • Overtuigen

Wanneer

Deelname omvat 7 sessies van 17.00u tot 21.00u
op donderdag: 

21 september '23 
26 oktober '23
7 december '23
25 januari '24
22 februari '24
21 maart '24
25 april '24 

Doelgroep

Dit lerend netwerk is bestemd voor Health, Safety, Environment (HSE)-managers (Preventieadviseur Niveau 1) die aan het hoofd staan van een team van één of meerdere preventieadviseurs. Je bent samen met de plantmanagement verantwoordelijk voor de uitbouw en de realisatie van het veiligheidsbeleid binnen het bedrijf. Niet voor consultancy- en dienstverlenende bedrijven.