Machinerichtlijn, machineveiligheid en LOTOTO (Berchem)

Hoe kan je ongevallen met machines voorkomen? Wat zegt de wetgeving? Welke stappen kan je als preventieadviseur ondernemen? Volg deze opleiding en vind je weg in het web van richtlijnen en normen rond machineveiligheid.

Doelgroep

Preventieadviseurs die meer willen weten over de machinerichtlijn, bestellingen, indienststellingen, risicoanalyse, … rond machineveiligheid.

Het programma

Met deze opleiding willen we je een inzicht geven in de machinerichtlijn nu en in de toekomst vanuit het oogpunt van de preventieadviseur. We gaan via een risicoanalyse dieper in op de normen die met machineveiligheid te maken hebben. Tijdens het praktijkgedeelte wordt de bestudeerde materie toegepast op bestaande machines. Tot slot wordt een inleiding gegeven in de reglementering en opbouw van het TD (Technisch Dossier), gebruikershandleiding en de lock out tag out procedure. Op die manier vinden we beter onze weg in het web van richtlijnen/normen rond machineveiligheid.

Machinerichtlijn

 • Verduidelijking van de wetgeving a.d.h.v. een flowchart en een gids
 • Kijken met een kritische blik naar alle documenten die een fabrikant dient af te leveren
  • CE conformiteitsattest
  • Gebruiksaanwijzing
  • Technisch Dossier
  • CE markering

KB Arbeidsmiddelen

 • Wegwijs maken in het voorkomingbeleid (bestelling, levering en in dienst name) a.d.h.v. de 3 groene lichten
 • Informatie over de eisen die vermeld worden in de bijlagen van het KB Arbeidsmiddelen
 • Inventariseren en evalueren van de risico’s van arbeidsmiddelen
 • Bepalen van preventiemaatregelen
 • In dienst stellen van arbeidsmiddelen

Dit alles wordt toegepast op een aantal machines die ter beschikking staan in de werkplaats.

Normen rond machineveiligheid

 • Verdieping in een aantal normen rond machineveiligheid die ons moeten helpen om de indienststelling van de machine meer in detail te kunnen uitvoeren
 • Informatie over de normen i.v.m. noodstoppen, lichtschermen, hekwerken, ...
 • Deze normen worden getoetst aan de machines die in de werkplaats staan

Lock Out Tag Out Try Out (LOTOTO)

 • Nadat de machine veilig is volgens de machinerichtlijn (en de daaraan gekoppelde normen) en het KB arbeidsmiddelen, moeten de machines op een veilige manier onderhouden worden, gepoetst worden ... Hierbij is het correct toepassen van Lock Out Tag Out Try Out (LOTOTO) noodzakelijk.