Masterclass Re-Set facilitator: re-integratie na burn-out

Steeds meer medewerkers melden zich langdurig ziek als gevolg van burn-out en/of stress. Van diegenen die na een tijdje het werk hervatten, is bijna de helft bang om te hervallen. Geen onterechte vrees, zo blijkt uit onderzoek, want bijna een kwart van hen doet dit ook effectief.

Een belangrijke oorzaak is dat werkhervatting vaak als een negatief proces gezien wordt, terwijl het juist kansen biedt. Want door zicht te krijgen op de onuitgesproken verwachtingen van medewerker én werkgever, ontstaat ruimte om te leren en te groeien.

Om die ruimte ten volle te benutten, heb je een proactieve, gedragen aanpak nodig met heldere afspraken en een goede opvolging. Maar hoe doe je dat op een gestructureerde en succesvolle manier?

Met Re-Set leer je hoe je via jobboetseren de werkhervatting na een burn-out beter kan laten aansluiten op de motivatie en noden van de medewerker.

De Masterclass telt zes sessies, telkens van 9u00 tot 17u00.

Deze vinden plaats op:

1 en 14 december
18 en 19 januari
2 februari
15 maart (terugkommoment)