Octopus: Psychosociale risico's op het werk: Wat met Beroepsgeheim, discretie en GDPR?

Beroepsgeheim, discretie en vertrouwelijkheid worden nogal eens op een hoopje gegooid.

Toch zijn deze concepten fundamenteel verschillend en belangrijk voor de praktijk van de verschillende preventieactoren: preventieadviseur, Papsy, vertrouwenspersoon, HR, enz.

In deze werksessie gaan we in op vragen over het mee(delen) en bijhouden van informatie.

Je krijgt ook tips over wat wel en wat niet te doen bij (politie)verhoor en bezoek van de Sociaal Inspecteur.  Na een inleidende theoretische uiteenzetting volgt een interactief deel waar cases en vragen aan bod kunnen komen.

Dit webinar duur 2,5 uur.