Octopus: samenwerking PAPSY-VP-HR

Preventieadviseur en HR: game, set of match made in heaven?

TEAM, het acroniem voor “Together Everybody Achieves More”  lijkt soms een beetje op de achtergrond in de aanpak van het welzijnsbeleid op ondernemingsniveau.

Dat er nogal wat leden zijn in een “welzijns”-team staat buiten kijf. Maar weet iedereen wel wat de taak van de vertrouwenspersoon, preventieadviseur, papsy, externe en interne preventiedienst en HR inhoudt?

Om nog maar te zwijgen van de leidinggevenden, derden en de arbeidsongevallenverzekeraar.

Waar zit er overlap en hoe verhouden al die actoren zich tot elkaar?

In dit webinar onderzoeken we hoe een slimme taakverdeling tot efficiëntiewinst en een goede samenwerking tot verbinding leidt.